Kunin­gas­jät­käs­sä Iis­sä rat­kot­tiin suo­men­mes­ta­ruuk­sia

Riku Pakanen suorittamassa tukkilaismaratonin puomillajuoksua.

Iin Raa­sak­ka­kos­kel­la kisat­tiin jäl­leen kos­kes­sa Kunin­gas­jät­kä-tuk­ki­lais­ki­sois­sa. Kau­niis­sa pou­ta­sääs­sä otel­tiin yhteen­sä vii­des­sä lajis­sa, joi­ta oli­vat sau­von­ta, kos­ken­las­ku, rul­laus, jouk­kue­sou­tu sekä tuk­ki­lais­ma­ra­ton. Ensim­mäis­tä ker­taa moneen vuo­teen kisois­sa kil­pail­tiin tänä vuon­na myös nais­ten sar­ja. Jän­nit­tä­vien kisai­lu­jen lisäk­si Kunin­gas­jät­käs­sä riit­ti muu­ta­kin ohjel­maa. Kil­pai­lu­jen suo­je­li­ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ava­si kil­pai­lut puheel­la, tai­ku­ri Alfre­do viih­dyt­ti lap­sia ja lap­sen­mie­li­siä kat­so­jia kah­del­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus