Humo­ris­ti­set Terwas­ki­sai­lut viih­dyt­ti­vät Yli­kii­min­gis­sä

Ylikiimingin Kotiseutuyhdistyksen humoristiset Terwashiihdot miteltiin vanhan seurakuntatalon ja pappilan pihapiirissä lauantaina osana Terwaskisailujen ohjelmaa. Hiihtoreitillä oli ylä- ja alamäkiä, tiukkoja kurveja sekä myös vähän toisenlainen vesieste. Pekka Marttila-Tornio (oik.) ja Jari Hinttala ottavat miehestä mittaa isäntien sarjan ensimmäisessä erässä.

Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tys oli jäl­leen kehit­tä­nyt hupai­saa ohjel­maa Ter­vas­Tii­ma-vii­kon vii­mei­sel­le lau­an­tail­le. Yli­kii­min­gin van­han pap­pi­lan ja seu­ra­kun­ta­ta­lon piha­pii­ris­sä vii­le­tet­tiin kisa­päi­vän aluk­si Terwas­hiih­don mer­keis­sä, mis­sä kisat­tiin emän­tien, isän­tien ja kaka­roi­den sar­jas­sa. Suk­set, sau­vat ja monot eivät olleet kisai­li­joil­le ongel­ma, sil­lä ne löy­tyi­vät kisai­sän­tien puo­les­ta. Asuk­si suo­si­tel­tiin kesä­re­ton­kia, rip­pi­pu­kua tai muu­ta per­soo­nal­lis­ta asua. Hiih­to­rei­til­lä oli ylä- ja ala­mä­kiä, tiuk­ko­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus