Ii hakee joh­ta­jia ja mää­rit­ti uuden veroprosentin

Iis­sä on avoin­na kak­si joh­ta­jan ja yksi pääl­li­kön paik­ka. Kun­nan­hal­li­tus julis­ti haet­ta­vak­si sivis­tys­joh­ta­jan, hyvin­voin­ti­joh­ta­jan sekä var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön virat. Paik­ko­jen auki­ju­lis­ta­mi­nen liit­tyy kun­nan­val­tuus­ton hyväk­sy­mään hal­lin­no­nuu­dis­tuk­seen. Hal­lin­no­nuu­dis­tuk­ses­sa Ii Ins­ti­tuut­ti ‑toi­mia­la muu­te­taan Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut-toi­mia­lak­si, joka sisäl­tää hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen ja hyvin­voin­nin, hyvin­voin­ti ja yhdys­pin­nat, vapaa-aika- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut, kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men, kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun sekä työl­lis­tä­mi­sen. Toi­mia­las­ta vas­taa hyvin­voin­ti­joh­ta­ja. Ope­tus- ja varhaiskasvatuspalvelut… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus