Miten senio­rit pysy­vät digi­loi­kan vauhdissa?Neuvoja ja hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua pan­kin tis­kil­lä tar­vi­taan edelleen

Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio (keskellä) ja pankin päivittäispalveluissa Haukiputaan konttorissakin toimiva Kirsi Klaavo olivat Haukiputaan Eläkeläisten vieraina kertomassa pankkipalveluista.Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio (keskellä) ja pankin päivittäispalveluissa Haukiputaan konttorissakin toimiva Kirsi Klaavo olivat Haukiputaan Eläkeläisten vieraina kertomassa pankkipalveluista.

Maa­il­ma ja pal­ve­lut digi­ta­li­soi­tu­vat hui­maa vauh­tia, niin myös pank­ki­pal­ve­lut. Eten­kin van­hem­pi väki on koke­nut vauh­din lii­an­kin kovak­si. Neu­vo­ja ja opas­tus­ta tar­vi­taan pank­ki­asioin­tiin, huo­li on myös hen­ki­lö­koh­tai­sen pal­ve­lun saa­ta­vuu­des­ta ja riit­tä­vyy­des­tä perin­tei­ses­ti pan­kin tiskiltä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus