Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to käsi­tel­lään jäl­leen uudelleen

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to­kaa­va on jäl­leen vas­ta­tuu­les­sa esteel­li­syy­s­asioi­den takia. Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi 26.9. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van kol­mat­ta ker­taa. Kak­si edel­lis­tä kaa­van hyväk­sy­mis­pää­tös­tä oli jou­dut­tu kumoa­maan, kos­ka pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tui esteel­li­siä hen­ki­löi­tä. Molem­mil­la käsit­te­ly­ker­roil­la esteel­li­syy­det joh­tui­vat val­tuu­tet­tu­jen omas­ta tai suku­lai­sen maa­no­mis­tuk­ses­ta alu­eel­la. Myös kol­man­teen hyväk­sy­mis­kä­sit­te­lyyn osal­lis­tui esteel­li­nen hen­ki­lö. Esteel­li­syy­den syy oli vara­val­tuu­te­tun maa­no­mis­tus alu­eel­la. Menet­te­ly­ta­pa­vir­heen takia asia on käsiteltävä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus