Hil­la­suol­le kan­nat­taa vai­vau­tua

Hil­la­sa­dos­ta on tulos­sa kes­ki­mää­räis­tä parem­pi, joten hil­la­soil­le kan­nat­taa jal­kau­tua koke­mat­to­mam­man­kin hil­las­ta­jan. Iiläi­nen Eero Ala­raa­sak­ka on met­siä ja soi­ta samoil­lut jo vuo­si­kym­me­nien ajan sekä työn­sä puo­les­ta että vapaa-ajal­laan. Hän­tä epäi­lyt­tää, että tämän­vuo­ti­nen hil­la­sa­to saat­taa jää­dä suu­rel­ta osin kerää­mät­tä, kos­ka thai­maa­lais­poi­mi­joi­ta ei lie­ne Suo­meen juu­ri tulos­sa, ja suo­ma­lais­ten­kin kiin­nos­tus mar­jo­jen poi­min­taan on ajan saa­tos­sa hii­pu­nut. Sik­si hän…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus