Kur­jat kur­jet pot­tu­var­kais­sa

Perunamaalle ilmestyneitä kuoppia pidettiin ensin myyrien aikaansaannoksina, kunnes varkaat jäivät kiinni itse teossa ja paljastuivat siemenperunoita syöneiksi kurjiksi. (Kuva: Ismo Piri)

Aina­kin Olha­va­jo­ki­var­res­sa ja Oijär­ven ympä­ris­tös­sä ovat kur­jet opas­tu­neet ruo­kai­le­maan peru­na­mail­le, mikä on monel­le koti­tar­pee­seen peru­naa vil­je­le­väl­le tul­lut yllä­tyk­se­nä. Heti kun peru­nan var­ret ovat nous­seet pin­taan, ovat kur­jet kis­kais­seet var­ren ylös ja kai­va­neet nokal­laan sie­men­pe­ru­nat syö­däk­seen. Pahim­mil­laan ovat men­neet parem­piin sui­hin kaik­ki maal­la itä­neet sie­men­pe­ru­nat. Ilmiö ei sinäl­lään ole aivan tun­te­ma­ton, sil­lä ete­läm­pä­nä Suo­mes­sa kur­kia on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus