Tie­to­vi­sa 13.7.

Kysy­myk­set
1. Min­kä puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja on Oulus­ta?
2. Ket­kä van­no­vat Hip­po­kra­teen valan?
3. Mikä Ola­vi ja Yrjö Uiton 1960-l. perus­ta­ma päi­vit­täis­ta­va­ra­ket­jun nimi kato­si katu­ku­vas­ta v. 2016 ja 2017 aika­na Kes­kon ostet­tua ket­jun nimis­sä olleet myy­mä­lät?
4. Mit­kä meret Suezin kana­va yhdis­tää?
5. Minä vuon­na armei­ja­ka­ve­ri­ni Keke Ros­berg voit­ti F1:n maa­il­man­mes­ta­ruu­den? a) 1978, b) 1982, c) 1986, d) 1990
6. Monen­ko vuo­ro­kau­den rank­ka­sa­teil­la alkoi Nooan aikai­nen veden­pai­su­mus?
7. Mikä on Suo­men kan­sal­lis­puu?
8. Kuka sak­sa­lai­nen sota­pääl­lik­kö tun­net­tiin nimel­lä Aavik­ko­ket­tu, myös Erä­maan ket­tu?
9. Min­kä tuli­vuo­ren pur­kauk­seen hau­tau­tui v. 79 Pom­pei­jin kau­pun­ki?
10. Kuka on kir­joit­ta­nut romaa­nin Käti­lö? a) Kat­ja Kar­hu, b) Kat­ja Ket­tu, c) Kat­ja Susi, d) Kat­ja Ilves

 

 

Vas­tauk­set
1. Vih­rei­den (Jen­ni Pit­ko)
2. Lää­kä­rit
3. Valin­ta­ta­lo
4. Väli­me­ren ja Punai­sen meren
5. b) 1982
6. 40 päi­vää ja yötä
7. Rau­dus­koi­vu (koi­vus­ta­kin pis­te)
8. Erwin Rom­mel
9. Vesu­viuk­sen
10. b) Kat­ja Ket­tu