Hols­tin­mäel­lä alka­mas­sa metal­lin ja kumin erot­ta­mi­sen koe­toi­min­ta — asuk­kaat vas­tus­ta­vat

TL Solu­tion Oy on jät­tä­nyt 22.1. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mel­le koe­toi­min­tail­moi­tuk­sen, joka kos­kee metal­li- ja kumi­ro­mu­jen käsit­te­lyä induk­tio­tek­nii­kan pilo­toin­nil­la Kel­lon Hols­tin­mäel­lä Naa­va­ku­ja 4:ssä. Yri­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on kehit­tää uut­ta kuu­men­nus­tek­niik­kaa, jon­ka avul­la metal­li ja kumi voi­daan ero­tel­la toi­sis­taan. Koe­tek­niik­ka kos­kee kai­vos­teol­li­suu­den myl­lyn­vuo­raus­ku­mien käsit­te­lyä, jos­sa tavoit­tee­na on kehit­tää kyseis­ten jäte­ma­te­ri­aa­lien käsit­te­lyä ja kier­rä­tys­tä. Koe­toi­min­ta-aika on ilmoi­tuk­sen mukaan vuo­si.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus