SPR:n Yli­kii­min­gin osas­tol­la vil­kas ystä­vän­päi­vä­viik­ko

SPR:n Ylikiimingin ja Yli-Iin osastoilla oli ensiapupäivystys Nuorittan Nuorisoseuran järjestämissä BRP Poro Cup 2018 -kisoissa. Sunnuntain vapaaehtoisina toimivat Juho Rasi (vas.), Maiju Rahko, Heikki Ylisiurua, Merja Kirjavainen, Riikka Bäckman, Marjaana Ahonen ja Rauno Niemelä.

Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­tol­la oli vil­kas ystä­vän­päi­vä­viik­ko. Ystä­vän­päi­vä alkoi ystä­vä­vie­rai­lul­la van­hain­ko­ti Päi­vö­lään, jos­sa kokoon­tui noin 35 hen­ki­löä lau­la­maan yhteis­lau­lu­ja Essi Wathé­nin säes­täes­sä pia­nol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus