Moduu­li­van­ki­la tulos­sa Hau­ki­pu­taal­le

Haukiputaan poliisilaitoksen putkat otettiin tilapäisesti uudelleen käyttöön alkuvuodesta. Lisää säilöönottotiloja kuitenkin tarvitaan.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Tila­päi­siä put­ka­ti­lo­ja tar­vi­taan Oulun alu­eel­la lisää. Polii­si­hal­li­tus ja Senaat­ti-kiin­teis­töt ovat neu­vo­tel­leet eri vaih­toeh­dois­ta, joil­la tur­va­taan Oulun polii­si­lai­tok­sen toi­min­ta polii­si­van­ki­la­ka­pa­si­tee­tin osal­ta. Rat­kai­suk­si on tulos­sa moduu­li­ra­ken­tei­sen polii­si­van­ki­lan raken­ta­mi­nen. – Näil­lä näky­min Oulun polii­si­lai­tos oli­si saa­mas­sa täl­lai­sen moduu­li­van­ki­lan käyt­töön lop­pu­ke­vääs­tä. Suun­ni­tel­ma­na on sijoit­taa se Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man kiin­teis­tön alu­eel­le. Kun saam­me var­si­nai­sen polii­si­van­ki­lan Rak­si­las­sa käyt­töön koko…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus