Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat sai­vat omat nume­ron­sa. Kan­sal­li­nen Kokoo­mus r.p. 2 Aar­ni, Tuo­mas, FM, Sales Mana­ger 3 Bast­man, Pir­jo, Luk 4 Esko­la, Jari, toi­mi­tus­joh­ta­ja 5 Fors­man, Sari-Hele­na, ravin­to­loit­si­ja, toi­mi­tus­joh­ta­ja 6 Fröjd­holm, Hen­ri, opis­ke­li­ja 7 Heik­ki­nen, Jan­ne, vies­tin­nän suun­nit­te­li­ja, yhteis­kun­ta­tie­tei­den kan­di­daat­ti 8 Hei­no­nen, Nii­lo, opis­ke­li­ja 9 Heis­ka­ri, Kari, DI, leh­to­ri 10 Hen­ti­lä, Mark­ku, liik­keen­joh­don kon­sult­ti 11 Hoik­ka­nie­mi, Marko,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus