Nousu­kii­dos­sa koh­ti kevättä

Aurin­ko on hel­li­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia aina­kin tal­vi­lo­ma­vii­kon alka­jai­sik­si. Muka­vaa on ollut seu­ra­ta loma­lais­ten  päi­vi­tyk­siä hoh­ta­vil­ta han­gil­ta. Vaik­ka puuk­ko­ja satai­si lop­pu­vii­kos­ta nis­kaan, on tal­vi­sil­ta hoh­ta­vil­ta han­gil­ta saa­tu kerät­tyä valoe­ner­gi­aa tal­teen niin, että tal­ven sel­kää on hyvä läh­teä tait­ta­maan iloi­sin mie­lin. On se aurin­ko pais­ta­nut ikku­nan läpi­kin! Päin uusia koi­tok­sia siis, ja nii­hin kuu­lu­vat jän­nit­tä­vät kun­ta­vaa­lit ja valmisteilla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus