Ran­ta­poh­jan jake­lu vii­väs­tyy leh­den poh­joi­sim­mal­la levik­kia­lu­eel­la

On toden­nä­köis­tä, että tiis­tain 12.2. Ran­ta­poh­jan jake­lu vii­väs­tyy leh­den poh­joi­sim­mal­la levik­kia­lu­eel­la kes­ki­vii­kol­le. Jake­lun epä­var­muus kos­kee pos­ti­nu­me­roa­luei­ta 95200, 95255, 95260, 95270, 94100 ja 94830. Jake­lun vii­väs­ty­mi­sen syy­nä on leh­ti­nip­pui­hin tul­leet vää­rät mer­kin­nät, jol­loin niput ovat ohjau­tu­neet vää­rään paik­kaan.

Pahoit­te­lem­me tapah­tu­nut­ta.

Pek­ka Kevä­jär­vi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja