Yösuun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Iissä

Iis­sä jär­jes­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na yösuun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Yösuun­nis­tus­maas­tot sijait­se­vat Iin Aal­to­kan­kaal­la. Kisa­jär­jes­tä­jä­nä toi­mii iiläi­nen suun­nis­tus­seu­ra Iisu ry.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Kyl­lä maal­la on mukavaa”

Kol­jun syys­mark­ki­noil­la Halo­sen­nie­mes­sä oli lep­poi­sa tun­nel­ma lau­an­tai­na kun kylä­läi­set ja mark­ki­na­vie­raat kau­em­paa­kin tuli­vat ostok­sil­le ja tapaa­maan tut­tu­ja. Perin­teis­ten maa­lais­mark­ki­noi­den myyn­ti­pöy­dil­tä Kol­jun­ma­jan piha­pii­ris­tä löy­tyi syk­syn satoa, käsi­töi­tä, vaat­tei­ta, pai­kal­lis­ta kir­jal­li­suut­ta, koru­ja, lähi­ruo­kaa ja kala­tuot­tei­ta. Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys piti kah­vio­ta ja tar­jo­si kai­kil­le kävi­jöil­le käris­te­mak­ka­ran. Myyn­ti­pai­kat oli­vat ilmaisia.


Oli­ko Eli­na Tas­ki­nen kotoi­sin Jak­ku-Hii­va­lan talosta?

Iiläi­sen, jat­ko­so­dan aikaan Neu­vos­to­liit­toon men­neen Eli­na Tas­ki­sen tari­na kieh­too Paa­vo Romp­pais­ta, joka tut­kii jat­ko­so­dan aikaan sijoit­tu­vaa tapaus­ta, johon Tas­ki­nen liit­tyy ”sivu­hen­ki­lö­nä”. Romp­pai­nen kysyi Ran­ta­poh­jas­sa 26.8., jos­ko joku Iis­sä tie­täi­si jotain Tas­ki­ses­ta tai hänen vuon­na 1941 syn­ty­nees­tä Irmeli-tyttärestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­vii­kon tee­ma­na näke­mi­nen ja näky­mi­nen liikenteessä

Kou­lu­jen perin­tei­nen lii­ken­ne­tur­val­li­suus­viik­ko start­ta­si maa­nan­tai­na Kel­lon kou­lul­la. Viik­ko aloit­ti koko luku­vuo­den kes­tä­vän sys­te­maat­ti­sen lii­ken­ne­kas­va­tuk­sen kou­luis­sa. Ava­jais­ta­pah­tu­mas­sa Kel­lon kou­lun 590 oppi­las­ta pää­si kier­tä­mään lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta käsit­te­le­vil­le rasteille.
Hau­Pan nai­sil­le tap­pio Rovaniemeltä

Hau­Pan nai­set pela­si­vat vii­kon toi­sen pelin­sä lau­an­tai­na Rova­nie­mel­lä. Kova peli päät­tyi kui­ten­kin koti­jouk­kue RoPS:n 3–0 voit­toon. Pelin jäl­keen Hau­Pa jat­kaa sar­ja­tau­lu­kos­sa 11. sijal­la, kun taas RoPS pitää paik­kaa 7. sijalla.