Pat­te­rin pääl­le tip­pu­nut kan­gas aiheut­ti tulipalon

Säh­kö­pat­te­rin pääl­le tipah­ta­nut pimen­nys­ver­ho­na toi­mi­nut kan­gas syt­tyi pala­maan ja aiheut­ti tuli­pa­lon Hau­ki­pu­taan Keis­kas­sa sun­nun­tai-ilta­na kel­lo 21 jäl­keen. Palo ehti levi­tä tele­vi­sio­ta­soon ja seinäpaneeleihin.

Pelas­tus­lai­tos sai palon sam­mu­maan nopeas­ti. Huo­neis­toon aiheu­tui savu- ja noki­va­hin­ko­ja, mut­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta vältyttiin.