Hau­Pan nai­sil­le tap­pio Rovaniemeltä

Hau­Pan nai­set pela­si­vat vii­kon toi­sen pelin­sä lau­an­tai­na Rova­nie­mel­lä. Kova peli päät­tyi kui­ten­kin koti­jouk­kue RoPS:n 3–0 voit­toon. Pelin jäl­keen Hau­Pa jat­kaa sar­ja­tau­lu­kos­sa 11. sijal­la, kun taas RoPS pitää paik­kaa 7. sijalla.

Hau­Pa jou­tui lau­an­tai­aa­mu­na läh­te­mään vie­ras­pe­li­reis­sul­le taas haas­ta­val­la kokoon­pa­nol­la, kun pelaa­jia läh­ti reis­suun mukaan vain 13. Pelin alkuun RoPS otti heti pal­lon hal­lin­nan itsel­leen ja loi muu­ta­mia vaa­ra­ti­lan­tei­ta Hau­Pan päätyyn.

Pelin 35. peli­mi­nuu­til­la koti­jouk­ku­een Sara Sie­vis­tö pää­si­kin yksin läpi kul­jet­ta­maan pal­loa koh­ti vie­ras­jouk­ku­een maa­lia ja lait­toi pal­lon var­mas­ti maa­liin. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan toi­sel­la lisä­ai­ka­mi­nuu­til­la RoPS:n Iris Luk­ka­ri­la pää­si vetä­mään kes­kel­tä ja pal­lo oli jäl­leen Hau­Pan maalissa.

Toi­sel­le puo­lia­jal­le läh­det­tiin 2–0 takaa-ajo ase­mas­sa, mut­ta vie­lä Hau­Pa jak­soi tais­tel­la. Maa­li­paik­ko­ja tuli toi­sel­la puo­lia­jal­la molem­mil­le jouk­kueil­le, mut­ta molem­mat maa­li­vah­dit oli­vat hyvin hereil­lä näis­sä tilan­teis­sa. Hau­Pal­la oli kova tais­te­lu­tah­to, mut­ta täl­lä ker­taa se ei riit­tä­nyt. Kovas­ta tais­te­lus­ta huo­li­mat­ta RoPS:n Tiia Lip­po­nen pää­si lait­ta­maan pal­lon Hau­Pan verkkoon.

Lai­ta­puo­lus­ta­ja­na pelan­nut Assi Lies­ka kom­men­toi peliä seuraavasti:

– Emme saa­neet peliä mis­sään vai­hees­sa kun­nol­la mei­dän hal­lin­taan, eikä mon­taa maa­lin­te­ko­paik­kaa­kaan syn­ty­nyt. Saim­me kui­ten­kin pidet­tyä vas­tus­ta­jan pois­sa maa­lin­te­ko­pai­koil­ta suu­rim­man osan ajas­ta, mut­ta puo­liai­ko­jen lop­pua koh­den maa­lin­edus­ta­pe­laa­mi­ses­sa oltiin hie­man lii­an pas­sii­vi­sia ja vas­tus­ta­ja sai teh­tyä tar­vit­ta­vat maalit.

Seu­raa­van ker­ran Hau­Pa pää­see pelaa­maan ensi lau­an­tai­na 18.9, kun PKKU saa­puu vie­raak­si länsituuleen.

Vil­ma Kummala