Oli­ko Eli­na Tas­ki­nen kotoi­sin Jak­ku-Hii­va­lan talosta?

Etsivän Keskuspoliisin henkilökortti kertoo, että iiläinen Elina Taskinen lähti Neuvostoliittoon vuonna 1924. (Kuva: Kansallisarkisto)Etsivän Keskuspoliisin henkilökortti kertoo, että iiläinen Elina Taskinen lähti Neuvostoliittoon vuonna 1924. (Kuva: Kansallisarkisto)

Iiläi­sen, jat­ko­so­dan aikaan Neu­vos­to­liit­toon men­neen Eli­na Tas­ki­sen tari­na kieh­too Paa­vo Romp­pais­ta, joka tut­kii jat­ko­so­dan aikaan sijoit­tu­vaa tapaus­ta, johon Tas­ki­nen liit­tyy ”sivu­hen­ki­lö­nä”. Romp­pai­nen kysyi Ran­ta­poh­jas­sa 26.8., jos­ko joku Iis­sä tie­täi­si jotain Tas­ki­ses­ta tai hänen vuon­na 1941 syn­ty­nees­tä Irmeli-tyttärestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus