Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä uppo­si yleisöön

Alavuoton perinnepäivien kävijöitä helli aurinkoinen ja lämmin sää.Alavuoton perinnepäivien kävijöitä helli aurinkoinen ja lämmin sää.

Jo yhdek­sät­tä ker­taa jär­jes­tet­tyä Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vää saa­tiin viet­tää lau­an­tai­na aurin­koi­ses­sa syys­sääs­sä. Perin­ne­päi­vän ohjel­maan mah­tui tänä vuon­na muun muas­sa hai­ta­ri­musiik­kia, perin­tei­siä työ­näy­tök­siä ohran puin­nis­ta mai­don hal­kai­suun sekä maa­ti­lan eläin­ten ihmettelyä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus