Kui­va­nie­mel­le puu­ha­taan omaa fes­ta­ria — Rop­pa­ran­ta­roc­kin toi­nen har­joi­tus­kier­ros juh­lit­tiin heinäkuussa

Kui­va­nie­mel­lä on fes­ti­vaa­lin kokoi­nen auk­ko. Tätä miel­tä ovat Kui­va­nie­mel­tä koti­sin ole­vat sis­kok­set Nii­na ja Satu Hako­kön­gäs sekä oulu­lai­nen Emi­lia Vor­ne, jot­ka ovat jo kah­te­na kesä­nä pitä­neet yksi­tyi­siä pie­nois­fes­ta­rei­taan Kui­va­nie­men Poh­jois­ran­nal­la. Juh­lat kul­ke­vat nimel­lä Ropparantarock.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nomad sai ensie­si­tyk­sen­sä Koitelissa

Lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä Koi­te­lin Saha­saa­ren tapah­tu­ma­la­val­la tun­nel­ma oli jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va. Tum­mat ja sadet­ta povaa­vat pil­vet lipui­vat tai­vaal­la, mut­ta pisa­raa­kaan vet­tä ei tipah­da. Musii­kin alkaes­sa nuo­ral­la­tans­si­ja Han­na Moi­sa­la aste­lee laval­le, ja suu­ri ylei­sö­jouk­ko hil­jen­tyy naut­ti­maan esityksestä.


Kios­ki taas nie­men­no­kas­sa pit­kän tauon jälkeen

Hel­tei­se­nä kesä­päi­vä­nä Kivi­nie­men sata­man ran­nas­sa vesi kimal­te­lee aurin­gon­pais­tees­sa ja uima­rei­ta riit­tää. Ran­nan kupees­sa sijait­se­vas­ta Ran­ta­kios­ki Nie­men­no­kas­ta voi käy­dä osta­mas­sa jäätelöä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alexi Ruo­ka­mo uusi voit­ton­sa Illissä

Kesän Illin­juok­su­jen puo­li­mat­kank­rou­via juh­lit­tiin Japa­nia myö­ten olym­pia­lais­ten mer­keis­sä. Kir­kon­pen­kil­tä lähe­tet­tiin kii­tol­li­sia fak­se­ja Illin­juok­su­jen suo­je­li­jal­le Ilk­ka Kaner­val­le, joka oli jäl­leen ker­ran hoi­ta­nut suh­de­toi­min­nan maa­li­mal­le mal­lik­kaas­ti. Nöy­rät ja kuu­liai­set japa­ni­lai­set ajot­ti­vat Ilkan pyyn­nös­tä Tokion kisat niin, että ne eivät häi­rit­se Illin­juok­su­ja. Tokio­lai­set pitä­vät osan juok­suis­taan yösyvämmellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mas­ki­suo­si­tus jäl­leen voi­maan Oulussa

Oulun kau­pun­ki ottaa uudel­leen käyt­töön mas­ki­suo­si­tuk­sen kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa tois­tai­sek­si. Mas­ki­suo­si­tus pois­tet­tiin kesä­kuus­sa paran­tu­neen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Mas­ki­suo­si­tus ote­taan nyt uudel­leen käyttöön…

Veron­pa­lau­tuk­sia tänään tileille

Vuo­den isoin erä veron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan tileil­le tänään tiis­tai­na 3. elo­kuu­ta. Kak­si mil­joo­naa asia­kas­ta saa veron­pa­lau­tuk­sia yhteen­sä noin 990 mil­joo­naa euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus