Kui­va­nie­mel­le puu­ha­taan omaa fes­ta­ria — Rop­pa­ran­ta­roc­kin toi­nen har­joi­tus­kier­ros juh­lit­tiin heinäkuussa

Kui­va­nie­mel­lä on fes­ti­vaa­lin kokoi­nen auk­ko. Tätä miel­tä ovat Kui­va­nie­mel­tä koti­sin ole­vat sis­kok­set Nii­na ja Satu Hako­kön­gäs sekä oulu­lai­nen Emi­lia Vor­ne, jot­ka ovat jo kah­te­na kesä­nä pitä­neet yksi­tyi­siä pie­nois­fes­ta­rei­taan Kui­va­nie­men Poh­jois­ran­nal­la. Juh­lat kul­ke­vat nimel­lä Ropparantarock.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nomad sai ensie­si­tyk­sen­sä Koitelissa

Lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä Koi­te­lin Saha­saa­ren tapah­tu­ma­la­val­la tun­nel­ma oli jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va. Tum­mat ja sadet­ta povaa­vat pil­vet lipui­vat tai­vaal­la, mut­ta pisa­raa­kaan vet­tä ei tipah­da. Musii­kin alkaes­sa nuo­ral­la­tans­si­ja Han­na Moi­sa­la aste­lee laval­le, ja suu­ri ylei­sö­jouk­ko hil­jen­tyy naut­ti­maan esityksestä.


Alexi Ruo­ka­mo uusi voit­ton­sa Illissä

Kesän Illin­juok­su­jen puo­li­mat­kank­rou­via juh­lit­tiin Japa­nia myö­ten olym­pia­lais­ten mer­keis­sä. Kir­kon­pen­kil­tä lähe­tet­tiin kii­tol­li­sia fak­se­ja Illin­juok­su­jen suo­je­li­jal­le Ilk­ka Kaner­val­le, joka oli jäl­leen ker­ran hoi­ta­nut suh­de­toi­min­nan maa­li­mal­le mal­lik­kaas­ti. Nöy­rät ja kuu­liai­set japa­ni­lai­set ajot­ti­vat Ilkan pyyn­nös­tä Tokion kisat niin, että ne eivät häi­rit­se Illin­juok­su­ja. Tokio­lai­set pitä­vät osan juok­suis­taan yösyvämmellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mas­ki­suo­si­tus jäl­leen voi­maan Oulussa

Oulun kau­pun­ki ottaa uudel­leen käyt­töön mas­ki­suo­si­tuk­sen kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa tois­tai­sek­si. Mas­ki­suo­si­tus pois­tet­tiin kesä­kuus­sa paran­tu­neen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Mas­ki­suo­si­tus ote­taan nyt uudel­leen käyttöön…

Veron­pa­lau­tuk­sia tänään tileille

Vuo­den isoin erä veron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan tileil­le tänään tiis­tai­na 3. elo­kuu­ta. Kak­si mil­joo­naa asia­kas­ta saa veron­pa­lau­tuk­sia yhteen­sä noin 990 mil­joo­naa euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Yri­tyk­sen yleisurheilutapahtuma

Iin Yri­tyk­sen las­ten ja nuor­ten hil­jat­tai­nen ylei­sur­hei­lu­ta­pah­tu­ma kerä­si jäl­leen muka­van osan­o­ton. Pas­se­lin tuu­len sii­vit­tä­mä­nä saat­tiin monil­le ennä­tyk­siä ja hyviä tuloksia.

T s. 2016> 40 m + pituus: Kii­ra Lep­pä­nen 10,65 + 136, Aman­da Har­ju 10,10 + 151, Enni Back­man 9,84 + 183.

P s. 2016 > 40 m + pituus: Luka Klaa­vu­nie­mi 9,05 + 201

T s. 2015 40 m + pituus: Enni Oja­nen 9,57 + 205

P s. 2015 40 m + pituus: Jooa Kärk­käi­nen 8,69 + 209, Aar­re Tör­mä­nen 8,92 + 202, Oli­ver Kova­lai­nen 9,81 + 161, Julius Kurt­ti­la 10, 03 + 152, Len­ni Kla­si­la 8,97 + 213.

T s. 2014 40 m + pituus: Iisa Klaa­vu­nie­mi 8,17 + 254

P s. 2014 40 m + pituus: Ras­mus Kärk­käi­nen 8,15 + 227, Lii­nus Lep­pä­nen 8,53 + 170, Jus­tus Oja­la 8,35 + 214.

T s. 2013 40 m + pituus: Lumii­na Tör­mä­nen 7,53 + 253, Soin­tu Huo­vi­nen 9,03 + 173, Alexan­dra Har­ju 7,00 + 296, Jen­na Oja­la 8,09 + 217, Pie­ta Kla­si­la 7,85 + 233

P s. 2013 40 m + pituus: Atte Back­man 7,46 + 256, Eetu Sep­pä­nen 7,14 + 271.

T9 40 m + pituus: Elma Klaa­vu­nie­mi 7,66 + 290, Aava Iso­pah­ka­la 7,96 + 270

P9 40 m + pituus: Aapo Oja­nen 7,28 + 281, Hugo Pert­tu­la 7,67 + 259

T 11 60 m + pituus: Pin­ja Kova­lai­nen 9,55 + 380, Nel­la Sep­pä­nen 11,38 + 295

P11 50 m + pituus: Aaron Har­ju 9,31 + 380

T13 60 m + pituus: Sofia Pert­tu­la 11,70 + 284

P13 60 m + pituus: Luu­kas Lep­pä­nen 9,17 + 362

T14 100 m + pituus: Saa­ga Sas­si 14,68 + 437

M19 100 m + pituus: Voit­to Kärk­käi­nen 12,23 + 559

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus