Alexi Ruo­ka­mo uusi voit­ton­sa Illissä

Kesän Illin­juok­su­jen puo­li­mat­kank­rou­via juh­lit­tiin Japa­nia myö­ten olym­pia­lais­ten mer­keis­sä. Kir­kon­pen­kil­tä lähe­tet­tiin kii­tol­li­sia fak­se­ja Illin­juok­su­jen suo­je­li­jal­le Ilk­ka Kaner­val­le, joka oli jäl­leen ker­ran hoi­ta­nut suh­de­toi­min­nan maa­li­mal­le mal­lik­kaas­ti. Nöy­rät ja kuu­liai­set japa­ni­lai­set ajot­ti­vat Ilkan pyyn­nös­tä Tokion kisat niin, että ne eivät häi­rit­se Illin­juok­su­ja. Tokio­lai­set pitä­vät osan juok­suis­taan yösyvämmellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus