Raha­pe­lit viik­ko 30

Lot­to: 12, 23, 25, 31, 33, 35, 38. Lisä­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 22. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 3 600 000,00 e, 6+1 oikein 85 972,32 e, 6 oikein 2 759,06 e, 5 oikein 63,61 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e. 

Viking Lot­to: 15, 21, 25, 32, 34, 39. Viking­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 21. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein — kpl, 5+1 oikein 17 508,19 e, 5+0 oikein 1 200,15 e, 4+1 oikein 59,16 e, 4+0 oikein 26,60 e, 3+1 oikein 9,93 e, 3+0 oikein 5,36 e.

Euro­jack­pot: 5, 14, 39, 43, 44. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 6. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 6 kpl 408 335,70 e, 5+0 oikein 172 942,10 e, 4+2 oikein 8 006,50 e, 4+1 oikein 318,20 e, 4+0 oikein 127,00 e, 3+2 oikein 74,00 e, 2+2 oikein 24,80 e, 3+1 oikein 22,10 e, 3+0 oikein 16,10 e, 1+2 oikein 11,20 e, 2+1 oikein 9,10 e. 

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 0 7 4 6 7 0 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 2 9 9 4 5 0 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 0 9 9 8 7 3 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: XX1 221 2X2 22X1. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 79 094,04 e, 12 oikein 1 803,13 e, 11 oikein 133,74 e, 10 oikein 29,77 e.