Kui­va­nie­mel­le puu­ha­taan omaa fes­ta­ria — Rop­pa­ran­ta­roc­kin toi­nen har­joi­tus­kier­ros juh­lit­tiin heinäkuussa

Ropparantarockin järjestämiseen on saatu jo nyt tukea, esimerkiksi viime lauantaina paikallinen yrittäjä lainasi tapahtumaan rekkalavaa. Kuvassa Ropparantarockin lavalla Ultra Bruh. Kuva: Emilia VorneRopparantarockin järjestämiseen on saatu jo nyt tukea, esimerkiksi viime lauantaina paikallinen yrittäjä lainasi tapahtumaan rekkalavaa. Kuvassa Ropparantarockin lavalla Ultra Bruh. Kuva: Emilia Vorne

Kui­va­nie­mel­lä on fes­ti­vaa­lin kokoi­nen auk­ko. Tätä miel­tä ovat Kui­va­nie­mel­tä koti­sin ole­vat sis­kok­set Nii­na ja Satu Hako­kön­gäs sekä oulu­lai­nen Emi­lia Vor­ne, jot­ka ovat jo kah­te­na kesä­nä pitä­neet yksi­tyi­siä pie­nois­fes­ta­rei­taan Kui­va­nie­men Poh­jois­ran­nal­la. Juh­lat kul­ke­vat nimel­lä Ropparantarock.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus