Mas­ki­suo­si­tus jäl­leen voi­maan Oulussa

Oulun kau­pun­ki ottaa uudel­leen käyt­töön mas­ki­suo­si­tuk­sen kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa tois­tai­sek­si. Mas­ki­suo­si­tus pois­tet­tiin kesä­kuus­sa paran­tu­neen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Mas­ki­suo­si­tus ote­taan nyt uudel­leen käyttöön…

Lue lisää


Hau­Pa ja TuWe pela­si­vat tasan

Lau­an­tai­na Hau­Pan nai­set koh­ta­si­vat koto­na sar­jan vii­mei­se­nä majai­le­van TuWen. Otte­lun läh­tö­koh­dat oli­vat koti­jouk­ku­een näkö­kul­mas­ta hie­man haas­ta­vat, sil­lä jouk­ku­een kokoon­pa­nos­ta puut­tuu pal­jon pelaa­jia louk­kaan­tu­mi­sien takia täl­lä het­kel­lä, mut­ta kui­ten­kin jouk­ku­ees­sa on ollut hyvä fii­lis läh­teä pelaa­maan ja hake­maan voittoa.