Mas­ki­suo­si­tus jäl­leen voi­maan Oulussa

Maskisuositus on jälleen voimassa Oulun alueella. Arkistokuva: Tuija Järvelä-UusitaloMaskisuositus on jälleen voimassa Oulun alueella. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Oulun kau­pun­ki ottaa uudel­leen käyt­töön mas­ki­suo­si­tuk­sen kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa tois­tai­sek­si. Mas­ki­suo­si­tus pois­tet­tiin kesä­kuus­sa paran­tu­neen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Mas­ki­suo­si­tus ote­taan nyt uudel­leen käyt­töön kas­va­nei­den tar­tun­ta- ja altis­tus­lu­ku­jen vuok­si. Mas­ki­suo­si­tus kos­kee myös työ­paik­ko­ja Oulun kau­pun­gin alueella. 

Vii­me vii­kol­la per­jan­tai­hin men­nes­sä Oulus­sa oltiin todet­tu 66 uut­ta koro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­to­jen mää­rä on tuplaan­tu­nut tois­sa viik­koon ver­rat­tu­na. Oulun ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 48,0 100 000 koh­ti 14 vuo­ro­kau­den aikana.

Oulun kau­pun­ki kai­paa eri­tyi­ses­ti alle 30-vuo­tiai­ta kau­pun­ki­lai­sia hake­maan ykkös­ro­ko­tet­ta. Päi­vit­täin rokot­tees­sa käy ajan­va­rauk­sel­la tai ilman ajan­va­raus­ta vain noin 300 hen­ki­löä, vaik­ka kapa­si­teet­tia oli­si rokot­taa 600 ykkös­ro­kot­teen saa­vaa hen­ki­löä päivässä.