Luu­ke­lan­pe­rän tilus­jär­jes­te­ly­hank­keel­la kor­kea kan­na­tus

Hau­ki­pu­taan Luu­ke­lan­pe­rän met­sä­alu­eel­le on val­mis­tu­nut tilus­jär­jes­te­ly­sel­vi­tys, joka esi­tel­tiin Luu­ke­lan­pe­rän maa­no­mis­ta­jil­le vii­me kes­ki­viik­ko­na jär­jes­te­tys­sä esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa. Tilai­suu­teen saa­pui noin 30 alu­een maa­no­mis­ta­jaa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin juhan­nus­juok­su Juho Hökän hei­niä

Säi­den Hal­ti­jal­la oli rei­pas mei­nin­ki mit­tu­maa­rin aaton aat­to­na kan­san val­mis­tau­tues­sa Illin­juok­sui­hin. Ilta­päi­väs­tä tuli tiu­haan niin rank­ko­ja ukkos- ja vesi­ku­ro­ja, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan valo­kui­tu­hank­keen aika­tau­lu riip­puu asuk­kais­ta

Hau­ki­pu­taan valo­kui­tu­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa viik­ko sit­ten ker­rot­tiin hank­keen aika­tau­luis­ta, raken­ta­mi­ses­ta, tar­jol­la ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä alueis­ta, jot­ka han­ke kat­taa toteu­tues­saan. Tilai­suu­des­sa ilmoi­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus