Luu­ke­lan­pe­rän tilus­jär­jes­te­ly­hank­keel­la kor­kea kannatus

Hau­ki­pu­taan Luu­ke­lan­pe­rän met­sä­alu­eel­le on val­mis­tu­nut tilus­jär­jes­te­ly­sel­vi­tys, joka esi­tel­tiin Luu­ke­lan­pe­rän maa­no­mis­ta­jil­le vii­me kes­ki­viik­ko­na jär­jes­te­tys­sä esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa. Tilai­suu­teen saa­pui noin 30 alu­een maanomistajaa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kul­jet­ta­ja meneh­tyi liikenneonnettomuudessa

Juhan­nus­päi­vä­nä 20.6. Yli­kii­min­gin­tiel­lä Savi­har­jun koh­dal­la tapah­tui lii­ken­neon­net­to­muus, joka joh­ti yhden hen­ki­lön kuo­le­maan. Yli­kii­min­gin suun­nas­ta Oulua koh­ti mat­kan­nut­ta hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut 28-vuotias…Koro­na­ke­vään runokuvakirja

Koro­na­ke­vät on saa­nut val­loil­leen monen­lais­ta luo­vuut­ta. Iiläis­läh­töi­sen Esko Van­ha­lan koro­na­ke­vääs­tä syn­tyi runo­ku­va­kir­ja #sanois­ta­viis. – Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia alet­tiin sää­tää, kyse­lin ensimmäisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­haus­ta Iijokisuulla

Tulim­me merel­tä keskiviikkona17.6. puo­len­päi­vän aikaan sou­tu­ve­neel­lä, jos­sa on pie­ni perä­moot­to­ri. Vas­taan tuli isoh­ko vene hur­jal­la vauh­dil­la, kyy­dis­sä kol­me mies­tä. Kuski.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus