Raha­pe­lit: Viik­ko 25

Lot­to: 3, 4, 5, 10, 17, 26, 36. Lisä­nu­me­ro: 15. Plus­nu­me­ro: 23. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 2 400 000,00 e, 6+1 oikein 1 kpl 170 250,64 e, 6 oikein 3 027,21 e, 5 oikein 42,58 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 5, 7, 16, 19, 25, 38. Viking­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 27. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein 0 kpl, 6+0 oikein 1 kpl, 5+1 oikein 32 597,44 e, 5 oikein 835,83 e, 4+1 oikein 58,39 e, 4 oikein 21,60 e, 3+1 oikein 8,29 e, 3 oikein 3,59 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 2, 22, 33, 38, 47. Täh­ti­nu­me­rot: 2, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein — kpl, 5+1 oikein 4 kpl 511 834,60 e, 5 oikein 120 431,60 e, 4+2 oikein 3 345,30 e, 4+1 oikein 228,90 e, 4 oikein 111,80 e, 3+2 oikein 48,00 e, 2+2 oikein 18,30 e, 3+1 oikein 18,30 e, 3 oikein 15,10 e, 1+2 oikein 9,10 e, 2+1 oikein 8,10 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 0 3 0 5 6 4 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 1 6 7 9 7 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 8 2 3 7 2 5 0 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio: 122 XXX 122 X221. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 85 540,28 e, 12 oikein 2 882,87 e, 11 oikein 173,91 e, 10 oikein 39,75 e.