Juhan­nus­kok­ko paloi komeas­ti Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa

Kokko paloi hienosti vienon kesätuulen hulmutessa Vatungissa.Kokko paloi hienosti vienon kesätuulen hulmutessa Vatungissa.

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan kyläyh­dis­tys sytyt­ti aat­to­na jo perin­teek­si muo­dos­tu­neen juhan­nus­ko­kon Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa. Tapah­tu­ma kerä­si yli 100 kat­so­jaa ja juhan­nuk­sen viet­tä­jää yhteen. Tur­va­vä­leis­tä pidet­tiin huol­ta ja tut­tu­ja ter­veh­det­tiin ilman kät­te­ly­jä. Koro­na­ke­vät on siis teh­nyt teh­tä­vän­sä, mut­ta paluu nor­maa­lim­paan eloon oli sel­väs­ti näh­tä­vis­sä. Aurin­ko pais­toi ja kevyt kesä­tuu­li toi meren tuok­sun ran­nal­le, johon kylä­läi­set oli­vat yhdes­sä kerän­neet kok­koon…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus