Koro­na­ke­vään runokuvakirja

Vanhalan kirjassa on aukeama jokaiselle kotikoulupäivälle. Runon alla on sanaviisikko, joiden pohjalta runo on kirjoitettu.Vanhalan kirjassa on aukeama jokaiselle kotikoulupäivälle. Runon alla on sanaviisikko, joiden pohjalta runo on kirjoitettu.

Koro­na­ke­vät on saa­nut val­loil­leen monen­lais­ta luo­vuut­ta. Iiläis­läh­töi­sen Esko Van­ha­lan koro­na­ke­vääs­tä syn­tyi runo­ku­va­kir­ja #sanois­ta­viis. – Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia alet­tiin sää­tää, kyse­lin ensim­mäi­sen ker­ran sosi­aa­li­ses­sa medias­sa minua seu­raa­vil­ta ihmi­sil­tä heil­le tär­kei­tä sana­vii­si­koi­ta. Kir­joi­tin nii­den poh­jal­ta runon ja valit­sin sen tee­maan sopi­van valo­ku­van, jot­ka jaoin Ista­gra­min tari­nois­sa tililläni… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus