Koro­na­ke­vään runo­ku­va­kir­ja

Koro­na­ke­vät on saa­nut val­loil­leen monen­lais­ta luo­vuut­ta. Iiläis­läh­töi­sen Esko Van­ha­lan koro­na­ke­vääs­tä syn­tyi runo­ku­va­kir­ja #sanois­ta­viis. – Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia alet­tiin sää­tää, kyse­lin ensim­mäi­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kaa­haus­ta Iijo­ki­suul­la

Tulim­me merel­tä keskiviikkona17.6. puo­len­päi­vän aikaan sou­tu­ve­neel­lä, jos­sa on pie­ni perä­moot­to­ri. Vas­taan tuli isoh­ko vene hur­jal­la vauh­dil­la, kyy­dis­sä kol­me mies­tä. Kus­ki.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lin­nut liit­te­li sano­ja

Saka­ri Tope­lius ker­too Koi­vu ja täh­ti -ker­to­muk­ses­saan, miten enke­lit pik­ku­lin­nun hah­mos­sa seu­ra­si­vat lap­sia hei­dän koti­mat­kal­laan. – Oli­vat­ko­han ne samat lin­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myl­ly­kos­ken myl­lyä kun­nos­te­taan

Myl­ly­kos­ken myl­ly sijait­see Nuo­rit­ta­joen ran­nal­la niit­ty­jen kat­vees­sa kes­kel­lä Nuo­rit­taa. Tou­ko­kuus­sa 1999 käyt­töön vihi­tyn myl­lyn päre­kat­to uusi­taan ahke­rien tal­koo­lais­ten voi­min. –.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­ho­ja kuvia Iis­tä

Iiläi­nen Sal­me Nie­mi oli luke­nut Ran­ta­poh­jas­ta (4.6.2020) jut­tua Lin­­ja-auto­yh­­tiö V. Ala­mäes­tä, joka on toi­mi­nut 95 vuot­ta. Jutus­sa oli kuva 25-vuo­­ti­aas­­ta…


Kesän Suvi­seu­rat etä­nä

Tämän kesän Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­kusyh­dis­tyk­sen (SRK) Suvi­seu­rat jär­jes­te­tään radion ja netin väli­tyk­sel­lä 26.–29.6. Koro­na­ti­lan­teen takia Suvi­seu­ro­ja ei pide­tä taval­li­seen tapaan.…