Mic­he­lin-ukko uusia muu­me­ja tutum­pi Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­sas­sa lii­kut­tiin vii­me ker­ral­la mm. teo­lo­gian ja kal­jan maa­il­mas­sa. Pin­no­ja riit­ti jouk­kueil­le molem­mis­ta aiheis­ta, mut­ta uudet muu­mit oli­vat jää­neet näke­mät­tä. Dinglet oli­vat niin lie­keis­sä, että Raan­lun­ti kat­te­li jo vesiäm­pä­riä. Kol­mo­sia tuli toki vain Mic­he­lin-ukon alku­pe­räs­tä ja Cot­ham Cityn kuvaus­pai­kas­ta, mut­ta ykkö­siä ja kak­ko­sia ihan sol­ke­naan. Kal­ja­ky­sy­myk­siin riit­ti asian­tun­te­mus­ta sii­nä kuin Moo­sek­sen kir­joi­hin. Kes­ki­kas­ti oli tasai­nen. Kaik­ki kol­me jouk­kuet­ta oli­vat katel­leet vää­riä TV-sar­jo­ja. Biben­du­mis­ta kai­kil­le kol­mo­nen ja Roy­al We’lle vie­lä vih­jees­tä, joil­la kruu­nu­kork­ki­kin pakal­lis­tui oikeal­le vuo­si­sa­dal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avus­tus­ta vai orja­työ­tä? – Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­tä mon­ta tul­kin­taa

Vai­kea­vam­mai­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, mikä­li hän tar­vit­see apua tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä toi­sen ihmi­sen anta­maa apua niis­sä tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö teki­si itse, mut­ta vam­man tai sai­rau­den vuok­si hän ei sel­viä niis­tä oma­toi­mi­ses­ti.


Kes­kus­te­lem­me: Mai­ta myö­ten!

Iis­sä Tik­ka­ses­sa lai­tet­tiin kun­nol­la parem­mak­si, mitä tulee tähän kuu­lui­saan polan­teen pois­to­päi­vään 1.3 aamu­yöl­lä. Lumi­au­ra­mie­het oli­vat lait­ta­neet oikein kun­non koneet liik­keel­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kat­ja Körk­kö lei­poi MM-hopean ja prons­sin – Tuhan­nen pit­san juh­lat tulos­sa

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games -kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pit­sa­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli triath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pit­sa­laa­ti­koi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lem­me: Nau­ra­va paik­ka

Nau­ruan­jo­ki ja Nau­rua­no­ja vir­taa­vat Yli-Iis­­sä Iijo­keen. Nau­rua on lisäk­si talo­ryh­män nimi Yli­kii­min­gis­sä. Nau­rua on muo­dos­tet­tu nau­­raa-ver­­biä vas­taa­vas­ta subs­tan­tii­vis­ta kuten Kai­hua.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus