Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va iloit­see saa­mas­taan luottamuksesta

Kaupunginjohtajaa jo pitkään sijaistanut Ari Alatossava siirtyy vakituiseksi kaupunginjohtajaksi Oulun kaupungin konsernijohtajan virasta. Arkistokuva: Tuija Järvelä-UusitaloKaupunginjohtajaa jo pitkään sijaistanut Ari Alatossava siirtyy vakituiseksi kaupunginjohtajaksi Oulun kaupungin konsernijohtajan virasta. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous hui­pen­tui kun­nan­joh­ta­jan vaa­liin maa­nan­tai-ilta­na. Ari Ala­tos­sa­va sai sul­je­tus­sa lip­pu­ää­nes­tyk­ses­sä 39 ään­tä ja Timo Rei­na 28 ään­tä. Pai­kal­la oli kaik­ki 67 val­tuu­tet­tua, eikä yhtään ään­tä jou­dut­tu hyl­kää­mään. Ala­tos­sa­va toi­mii täl­lä het­kel­lä Oulun vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na. Kau­pun­gin pal­ve­luk­seen hän tuli kak­si vuot­ta sit­ten kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus