Haukipudas

Kavil jakaa tors­tain 25.4. Ran­ta­poh­jan Hau­ki­pu­taal­la ja Pate­nie­mes­sä

Tors­tain 25.4.2019 Ran­ta­poh­jan jakaa Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men alu­eel­la hau­ki­pu­taa­lai­nen Kavil-jake­lu­yri­tys. Ran­ta­poh­ja on tuol­loin laa­jas­sa peit­to­ja­ke­lus­sa levik­kia­lu­eel­laan. Jos leh­ti jää tule­mat­ta hau­ki­pu­taa­lai­sel­le tai pate­nie­me­läi­sel­le tilaa­jal­le, pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä suo­raan Ran­ta­poh­jan tilaus- ja toi­mis­toas­sis­tent­tiin Miia Räi­hään, p. 0400–537 148, miia.raiha@rantapohja.fi

Lue lisää

Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu tabu

Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen yhteis­kun­nas­sa tabu­jen jou­kos­sa. Aihet­ta käsi­tel­lään Hau­ki­pu­taan Muis­ti­kah­vi­las­sa 23.4. kel­lo 13.30 alka­vas­sa tilai­suu­des­sa. Vie­raak­si Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tyk­sen vie­raak­si Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan Fros­te­ruk­sen-saliin (Kirk­ko­tie 10) saa­pu­vat Mar­ja­lee­na Kyl­lö­nen ja Riit­ta Vesa­la Oulun Seu­dun Män­ty­ko­ti ry:n Koti­vä­ki-hank­kees­ta. Tilai­suus on kai­kil­le avoin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 17

Hau­ki­pu­das

Ti: kala­keit­to, suo­la­kurk­ku, leik­ke­le, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­na­vii­pa­le­laa­tik­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kurk­ku, kas­vis­vuo­ka. To: pork­ka­na­so­se­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: kink­ku­kiusaus, tomaat­ti-sipu­li­sa­laat­ti, kas­vis­kiusaus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMeri­var­tios­to varoit­taa hei­kois­ta jäis­tä Perä­me­rel­lä

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man väki toi­vot­taa kai­kil­le tur­val­lis­ta pää­siäis­tä ja muis­tut­taa, että kevä­tau­rin­ko ja kohon­nut läm­pö­ti­la sulat­taa jää­tä nope­aan. Vir­tauk­set voi­vat tuo­da avo­me­rel­tä läm­pi­mäm­pää vet­tä, joka sulat­taa jää­tä myös alta­päin. Vir­tauk­set kulut­ta­vat jää­tä eri­tyi­ses­ti sal­mis­sa ja mata­li­koil­la.


Hau­ki­pu­das pää­osas­sa Mika Ron­kai­sen rikos­sar­jas­sa

On ehti­nyt kulua 14 vuot­ta sii­tä, kun Hau­ki­pu­taan seu­dul­la edel­li­sen ker­ran kuvat­tiin ison bud­je­tin viih­de­tuo­tan­toa. Tuol­loin hau­ki­pu­taa­lai­set ympä­ris­töt sai­vat kun­nian toi­mia venä­läi­sen Vii­rit­san kylän roo­lis­sa Kai­ja Juu­rik­ka­lan las­te­ne­lo­ku­vas­sa Valo (2005).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKivi­nie­mes­sä äänes­tet­tiin ahke­ras­ti

Hau­ki­pu­taan kuu­des­ta äänes­ty­sa­lu­ees­ta Kivi­nie­mes­sä äänes­tys­pro­sent­ti nousi hui­ke­aan 76,4:een pro­sent­tiin. Kivi­nie­mes­sä eni­ten ääniä kerä­si kes­kus­tan Juha Sipi­lä (121), toi­sek­si eni­ten vasem­mis­to­lii­ton Han­na Sark­ki­nen (99) ja kol­man­nek­si SDP:n Tyt­ti Tup­pu­rai­nen (84).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus