Haukipudas

Lapin­kynt­ti­löi­tä Sii­ka­saa­res­ta

Osmo Kuk­ko­nen ja Aaro Fin­nig val­mis­ta­vat ulko­roi­hu­ja kelo­hon­gas­ta. Roi­hut he ovat ris­ti­neet Lapin­kynt­ti­löik­si. Idea syn­tyi, kun käyt­töön saa­tiin han­kit­tua poh­joi­sen kelo­hon­kaa. Kelo on pys­tyyn kui­vu­nut van­ha puu, joka on pudot­ta­nut kuo­ren­sa. Kelo palaa hitaas­ti ja pit­kään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Itse­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tasa­val­lan Pre­si­dent­ti, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­tien suur­mes­ta­ri on päät­tä­nyt antaa 6.12.2019 ansioi­tu­neil­le Suo­men kan­sa­lai­sil­le kun­nia­merk­ke­jä maan itse­näi­syys­päi­vä­nä. Täs­sä on mai­nit­tu­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­le myön­ne­tyt kun­nia­mer­kit ja ne saa­neet hen­ki­löt.

Suo­men Lei­jo­nan komen­ta­ja­merk­ki

Paa­so, Jou­ko Ensio, reh­to­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Oulu.
Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li Hau­ki­pu­taal­la – Jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin Hel­sin­kiin

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taal­la Kes­kus­tan Jär­ki­vih­rey­den aikaan -kier­tu­een mer­keis­sä. Hau­ki­pu­taal­ta minis­te­ri jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät pie­nen­si hal­li­tus­taan

Jon­na Kur­vi­nen valit­tiin jat­ka­maan Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja­na yhdis­tyk­sen lau­an­tai-ilta­na pitä­mäs­sä syys­ko­kouk­ses­sa. Samal­la pää­tet­tiin pie­nen­tää yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokoa tule­va­na toi­min­ta­kau­te­na yhdek­sään hen­ki­löön. Perus­tee­na oli muun muas­sa se, että täl­lä tavoin hal­li­tus saa­daan hel­pom­min kokoon pää­tös­val­tai­se­na. Jon­na Kur­vi­sen lisäk­si uuteen hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat Tii­na Sota­nie­mi, Sep­po Pek­ka­la, Pasi Krop­su, Hei­di Mäke­läi­nen, Johan­na Rah­ka­la, Kat­ja Luh­ta­nen, Pek­ka Qvist ja Jan­ne Apuk­ka.