Haukipudas

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 9

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: jau­he­li­ha-peru­na­so­se­laa­tik­ko, nel­jän lajin vihan­nes­se­koi­tus, puna­kaa­li-banaa­ni­sa­laat­ti, soi­ja-peru­na­laa­tik­ko. Ti: pyt­ti­pan­nu, pais­tet­tu kanan­mu­na, val­ko­kaa­li-kurk­kusa­laat­ti, kas­vis­pyt­ti­pan­nu. Ke: lohi­keit­to, kau­ra­lei­pä, juus­to, kau­den hedel­mä. To: maksalaatikko/ jau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kis­tet­tu sipu­li­vii­pa­le, voi­kas­ti­ke, kuk­ka­kaa­li, peru­nat, pork­ka­na-puo­luk­ka­sa­laat­ti, kas­vis­gra­tii­ni/­kus­kus-kas­vis­pih­vi. Pe: pinaat­ti- tai pork­ka­nao­hu­kai­nen, peru­nat, vil­jai­sa kas­vis­se­koi­tus, val­ko­kas­ti­ke, kau­ra­lei­pä, rai­kas jää­vuo­ri­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hei­ton sali­ban­dy­nai­set loh­kon kär­keen

Hau­ki­pu­taan Heit­to kurit­ti Kajaa­nin koti­jouk­kuei­ta nais­ten sali­ban­dyn 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kos­sa 16.2. Hei­ton nais­ten 2. divi­sioo­nan jouk­kue nousi 16.2. Kajaa­nis­sa Poh­jois-Suo­men loh­kon kär­keen.


Vete­raa­ni­ke­räys alkaa myös Hau­ki­pu­taal­la

Tämän kevään Sotiem­me Vete­raa­nit -keräys jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taal­la kes­ki­viik­ko­na 27.2. klo 15.30–20.00. Kerää­jiä on lip­pai­neen kaup­pa­liik­kei­den edus­toil­la. Kerää­ji­nä toi­mi­vat 18 varus­mies­teä Kajaa­nin varus­kun­nas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Van­ha hau­taus­maa mer­ki­tyk­sel­li­nen hau­ki­pu­taa­lai­sil­le

“Van­ha hau­taus­maa on Hau­ki­pu­taan his­to­ri­aa, rikas ja pyhä paik­ka. Kaik­ki kol­me: kirk­ko, museo ja hau­taus­maa, ne ovat sitä perim­mäis­tä hau­ki­pu­taa­lai­suut­ta… Vie­hät­tää, että kes­kel­lä kylää on täl­lai­nen paik­ka. Siel­lä on aika kuin sei­sah­ta­nut, hypän­nyt kak­si sataa vuot­ta taak­se­päin. Siel­lä on niin kau­nis­ta ja hiljaista…“Näin kau­niis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set kuvai­le­vat Kirk­ko­tien var­rel­la sijait­se­vaa 129 vuot­ta kos­ke­mat­to­ma­na ollut­ta van­haa hau­taus­maa­ta. Sen mer­ki­tyk­sel­li­syys paik­ka­kun­ta­lai­sil­le yllät­ti myös hau­taus­maan tut­ki­jat, joi­den mukaan paik­ka on myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Yhdes­sä olem­me enem­män”

– Kun mie­tim­me Revon­tiel­lä toi­mi­vien yrit­tä­jien kes­ken mitä kek­si­sim­me ystä­vän­päi­väk­si, pää­tim­me jär­jes­tää täl­lai­sen yhtei­sen ystä­vän­päi­väil­lan. Ohjel­mas­sa on vapaa­ta seu­rus­te­lua ilta­pa­lan mer­keis­sä tee­mal­la: Yhdes­sä olem­me enem­män. Samal­la me yrit­tä­jät voim­me ker­toa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Mukaan tän­ne Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­niin tuli yrit­tä­jiä myös laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ker­toi illan avan­nut Lee­na Nie­me­lä.Kut­sua oli kuul­tu. Kui­va­nie­mel­tä kotoi­sin ole­vien sisa­rus­ten Eli­sen ja Ire­nen mie­les­tään idea oli hyvä. Oli muka­va ja help­po tul­la kah­vi­laan, kyn­nys läh­teä vaik­ka­pa koti­kut­suil­le voi tänä päi­vä­nä olla kor­keam­mal­la, he arve­li­vat.Hau­ki­pu­das­hiih­to luis­ta­vas­sa kelis­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to saa­tiin siva­koi­da aurin­koi­ses­sa sääs­sä sun­nun­tai­na. Kyl­mä vink­ka­kaan ei pelot­ta­nut hiih­tä­jiä, vaan mat­kaan 39. ker­ran jär­jes­te­tyl­le Hyvän tuu­len latu­ret­kel­le läh­ti yli 180 osa­not­ta­jaa. Ladut oli­vat huip­pu­kun­nos­sa. Lumen­puut­tees­ta ei ole tänä tal­ve­na ollut huol­ta. Keli oli niin len­tä­vä, että kil­pai­lun­joh­ta­ja Jar­mo Savi­laak­so ja kuu­lut­ta­ja Mar­jo Sjögren muis­tut­ti­vat läh­ti­jöi­tä myös varo­vai­suu­teen vauh­dik­kaim­mil­la pai­koil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus