Haukipudas

Kes­kus­te­lem­me: Lap­sen elin­ta­vat remont­tiin koko per­heen voi­min

Las­ten yli­pai­no ja liha­vuus on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­nien aika­na kou­lui­käis­ten las­ten kes­kuu­des­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kom­men­teis­sa nousee tär­keim­mäk­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ora­van luo­mu­ti­lan juu­ret 1700-luvul­la

Proagria jul­kai­si ensim­mäi­sen ker­ran luo­mu­ti­lo­jen 20 par­haas­ta tuo­tos­seu­ran­ta­kar­jas­ta samat tie­dot kuin muil­ta tiloil­ta­kin. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Ora­van luo­mu­ti­la oli kol­man­nel­la sijal­la lis­tal­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Moduu­li­van­ki­lan sijain­ti asuk­kai­den mur­heenk­ryy­ni­nä

Nie­me­län­tör­mäl­lä Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man taka­pi­hal­la sijait­se­van moduu­li­van­ki­lan piti olla puo­len vuo­den tila­päis­rat­kai­su, mut­ta jär­jes­te­lyl­le ei näy lop­pua. Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man sel­li­ti­lat ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus