Ora­van luo­mu­ti­lan juu­ret 1700-luvulla

Oravan luomutilan karja pohjautuu kahteen Valkeakoskelta vuonna 1983 ostettuun friisiläishiehoon Maljaan ja Mahtavaan.Oravan luomutilan karja pohjautuu kahteen Valkeakoskelta vuonna 1983 ostettuun friisiläishiehoon Maljaan ja Mahtavaan. (Kuva: Oravan luomutila)

Proagria jul­kai­si ensim­mäi­sen ker­ran luo­mu­ti­lo­jen 20 par­haas­ta tuo­tos­seu­ran­ta­kar­jas­ta samat tie­dot kuin muil­ta tiloil­ta­kin. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Ora­van luo­mu­ti­la oli kol­man­nel­la sijal­la lis­tal­la, jos­sa tulos­ta mitat­tiin pois­tet­tu­jen leh­mien eli­ni­käis­tuo­tok­sen mukaan. Ora­van luo­mu­ti­lan juu­ret ulot­tu­vat aina 1700-luvul­le, ja vii­mei­sen rei­lun vuo­den ajan tilaa ovat pitä­neet yllä vel­jek­set Simo ja Anton Ora­va. Hei­dän van­hem­pan­sa Anit­ta ja Ari piti­vät tilaa 36… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus