Artikkelit joiden kirjoittaja on Jarno Keskinen

Droneinfo.fi on vas­tuul­li­sel­le len­nät­tä­jäl­le tut­tu sivus­to – Mobii­li­so­vel­lus ker­too oman len­nä­ty­sa­lu­ee­si säännöt

Moni inno­kas dro­nen omis­ta­ja ei miel­lä, että lelun len­nät­tä­mi­nen onkin lail­la sään­nel­tyä ilmai­lua. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to Tra­fi perus­ti vuon­na 2017 Droneinfo.fi-sivuston valis­ta­maan dro­nei­li­joi­ta len­nät­tä­mi­sen sään­nöis­tä yti­mek­kääs­ti ja sel­keäs­ti. Sit­tem­min tar­jon­taa lisät­tiin saman­ni­mi­sel­lä mobiilisovelluksella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä sink­ki aut­taa fluns­saan? Ei ole saman­te­ke­vää, mil­loin syöt sink­kia­se­taat­tia ja mil­loin sinkkisitraattia

Isoi­na annok­si­na nau­tit­tu sink­ki lyhen­tää fluns­saa, kun sink­kiä ale­taan ottaa heti ensim­mäis­ten fluns­sa­oi­rei­den ilmaan­nut­tua. Oike­aan aikaan, riit­tä­vän isol­la annok­sel­la ja riit­tä­vän tiheäs­ti otet­tu sink­ki lyhen­tää fluns­san kes­toa muu­ta­mil­la päi­vil­lä. Tut­ki­mus­ten mukaan sink­kia­se­taat­ti lyhen­tää fluns­saa jopa 40 pro­sent­tia ja sink­kiglu­ko­naat­ti 28 prosenttia.


Elä­män­muu­tos toi­mii, kun se tapah­tuu pie­nin aske­lin ja perus­tuu aitoon haluun muuttua

Pit­kien vapai­den jäl­keen aloi­te­taan jäl­leen luke­ma­ton mää­rä elä­män­muu­tok­sia. Hii­la­rit pudo­te­taan pois ruo­ka­va­lios­ta ja uut­ta sali­kort­tia vin­gu­te­taan nel­jä­kin ker­taa vii­kos­sa. Muu­ta­man vii­kon kulut­tua kaik­ki on taas enti­sel­lään. Mik­si niin moni elä­män­muu­tos jää lähtötelineeseen?Miten pik­ku­lin­tu sel­vi­ää pakkasessa?

Suo­mes­sa tal­veh­ti­mi­nen on pik­ku­lin­nul­ta stra­te­gi­sen tason pää­tös ja kovaa uhka­pe­liä, joka onnis­tues­saan pal­kit­see ruh­ti­naal­li­ses­ti. Jos peli onnis­tuu, on tal­veh­ti­ja kevääl­lä hyvä­kun­toi­se­na val­taa­mas­sa par­haat reviirit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus