Saa­ko kuu­lok­keet pääs­sä hypä­tä auton rattiin?

Seurasiko kuulokkeiden käytöstä jotakin? Kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole kielletty, mutta niiden käytön vaikutusta lopputulokseen tarkastellaan kriittisesti, jos kuulokkeita käyttävä kuljettaja tulee aiheuttaneeksi esimerkiksi kolarin tai vamman.Seurasiko kuulokkeiden käytöstä jotakin? Kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole kielletty, mutta niiden käytön vaikutusta lopputulokseen tarkastellaan kriittisesti, jos kuulokkeita käyttävä kuljettaja tulee aiheuttaneeksi esimerkiksi kolarin tai vamman.

Suu­ri­ko­koi­set vas­ta­me­lu­kuu­lok­keet kuu­lu­vat jo lähes jokai­seen akti­vi­teet­tiin yhtä tii­viis­ti kuin kän­nyk­kä kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen käteen. Kaik­ki uudet tek­no­lo­giat näky­vät jos­sain vai­hees­sa myös lii­ken­tees­sä, niin­pä kuu­lok­keet pääs­sä on nyt alet­tu ajaa myös autoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus