Käy­tet­ty kas­vo­mas­ki lähe­te­tään poltettavaksi

Käytetty maski on aina käyttäjänsä vastuulla ja vastuullinen käyttäjä kantaa vastuunsa roskikseen saakka. Myös kotona maskin oikea paikka on roskis.Käytetty maski on aina käyttäjänsä vastuulla ja vastuullinen käyttäjä kantaa vastuunsa roskikseen saakka. Myös kotona maskin oikea paikka on roskis.

Käy­tet­ty­jä mas­ke­ja näkyy yhä katu­ku­vas­sa ja tei­den var­sil­la, vaik­ka mas­kien käyt­tö on jon­kin ver­ran vähen­ty­nyt. Ker­ta­käyt­töi­nen mas­ki pitää lait­taa ros­ka­pus­siin, pus­si pitää sul­kea tii­viis­ti ja vie­dä polt­toon mene­vään jät­tee­seen. Aivan yksit­täis­pak­kaa­maan mas­ke­ja ei sen­tään tar­vit­se läh­teä, vaan mas­kin työn­tä­mi­nen syväl­le kodin ros­ka­pus­siin riittää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus