Pol­ku Han­nuk­ses­ta Kor­keim­mal­le

Hannuslaiset Hannele Kutilainen ja Jaska Isola 79,5 metrin korkeudella meren pinnasta. Rukavaaralle pääsee nyt opastettua reittiä, jonka Hannuksen kyläyhteisö on talkoilla tehnyt.

Yksi Oulun kor­keim­mis­ta koh­dis­ta sijait­see Kii­min­gin Han­nuk­ses­sa, mis­sä Ruka­vaa­ra koho­aa 79,5 met­riä meren pin­nan ylä­puo­lel­le. Ruka­vaa­ra on pai­kal­lis­ten suus­sa saa­nut nimen Kor­kein, sil­lä Kii­min­gin kun­nan aika­na se oli paik­ka­kun­nan kor­kein koh­ta. Han­nuk­sen kyläyh­tei­sön aktii­vit ovat jo pit­kään haa­veil­leet, että Kor­keim­mal­le saa­tai­siin mer­kat­tu reit­ti ihmis­ten kul­kea. Laa­vu sen laki­pis­tee­seen kul­je­tet­tiin tal­koo­voi­min jo 1990-luvul­la. Nyt sekä Kor­keim­man…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus