Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat panos­taa junio­ri­toi­min­taan

Juniorijääkiekkoilijoiden kausi KKP:llä on startannut vauhdikkaasti, ja se näkyy myös harjoituksissa jään päällä.

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien junio­ri­toi­min­nan syys­kausi on saa­nut vauh­dik­kaan alun, ja junio­ri­jää­kiek­koi­li­jat har­joit­te­le­vat jää­li­hal­lil­la ahke­ras­ti. Tors­tai-iltai­sin jääl­le pää­see F2-10 -jouk­kue val­men­ta­ji­neen. Puku­huo­neis­sa käy kuhi­na, kun luis­ti­mia sido­taan jal­kaan malt­ta­mat­to­mi­na jääl­le pää­syä odot­taes­sa. Pian ken­täl­le sin­gah­taa ener­gi­nen jouk­kue, ja har­joi­tuk­set pää­se­vät kun­nol­la käyn­tiin. F2-junio­rien syys­kau­teen kuu­luu pää­sään­töi­ses­ti kah­det jäät­ree­nit vii­kos­sa, mut­ta ohjel­maan mah­tuu myös ohei­stree­ne­jä ja har­joi­tus­pe­le­jä. Jouk­ku­ees­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus