Jään­sa­haus­ten ajoi­tus onnis­tui

Toinen Suomen kahdesta jääsahasta oli viime viikolla Kiiminkijoella töissä. Auvo Hekkala (vasemmalla) laittaa sahaa Kiimingin urheilukentällä urakoitsijoiden kanssa valmiiksi jäälle menoa varten.

Ihan näi­nä päi­vi­nä lumi alkaa sää­en­nus­tei­den mukaan sulaa toden teol­la. Se tie­tää sitä, että kevät­tul­vat­kin kol­kut­te­le­vat oven taka­na. Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen jää­sa­ha on käy­nyt läpi alu­een­sa joet ete­läs­tä poh­joi­seen ja vii­me vii­kol­la kone työ­mie­hi­neen päät­ti tämän vuo­ti­sen urak­kan­sa Kii­min­ki­joel­le Kii­min­gin suvan­toi­hin. Auvo Hek­ka­la on ollut usei­na vuo­si­na sahu­ri­po­ru­kan muka­na ja hän ker­too, että jää­tä saha­taan tark­kaan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus