Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Synk­kiä teko­ja

Pie­ni kau­pun­ki Ete­­lä-Suo­­mes­­sa kau­an aikaa sit­ten erää­nä kesä­nä. Uinu­vaa oma­ko­tia­luet­ta ilmaan­tui häi­ri­köi­mään itsen­sä­pal­jas­ta­ja. Pol­ku­pyö­räl­lä ja mopol­la liik­ku­nut 30–40-vuotias mies hou­kut­te­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­rau­ha antaa suo­jan eläin­rääk­kää­jäl­le

Per­hee­seem­me otet­tiin vuo­den 2015 tam­mi­kuus­sa Kai­nuun eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kaut­ta vii­si­kuu­kau­ti­nen koi­ran­pen­tu, joka oli jou­tu­nut elin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen hoi­viin vii­den muun koi­ran kans­sa. Pen­nut oli­vat olleet hylät­ty­nä, pää­asias­sa vail­la hoi­toa muu­ta­man vii­kon ajan. Löy­tö­het­kel­lä pen­nut oli­vat elos­sa, mut­ta todel­la heik­ko­kun­toi­sia. Useat pen­nuis­ta kär­si­vät ter­vey­son­gel­mis­ta vie­lä pit­kään pelas­tu­mi­sen jäl­keen.

Lue lisää
Toi­mit­ta­jal­ta: Vää­rin jono­tet­tu

Niin ovat taas sekä vie­raat että vie­rai­den tark­kai­li­jat sel­viy­ty­neet itse­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taa­no­tos­ta Pre­si­den­tin­lin­nas­sa. Vie­rai­den puvuis­ta saa­tiin taas muka­via otsi­koi­ta ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­ja.…