Toi­mit­ta­jal­ta

Kuop­paa kuo­pan vie­res­sä

Tei­den kun­nos­ta on kes­kus­tel­tu Ran­ta­poh­jan­kin pals­toil­la vilk­kaas­ti. Olha­van ja Oijär­ven väli­sen tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta on saa­tu aikai­sek­si jopa pien­tä kiis­taa. Joi­den­kin…


Muo­via mää­rät­tö­mäs­ti

Sat­tu­mal­ta juu­ri muo­vit­to­man maa­lis­kuun kyn­nyk­sel­lä talou­des­sam­me pää­tet­tiin ryh­dis­täy­tyä muo­vin­ke­räyk­ses­sä. Välis­sä oli aika, jol­loin ei meil­lä, eikä koko Oulun seu­dul­la kier­rä­tet­ty…