Toi­mit­ta­jal­taError, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Toi­mit­ta­jal­ta: Kysyt­tiin­kö van­huk­sil­ta?

Nyt vie­te­tään van­hus­ten­viik­koa, joka käyn­nis­tyi sun­nun­tai­na vie­te­tys­tä van­hus­ten­päi­väs­tä. Tänä vuon­na Van­hus­työn kes­kus­lii­ton orga­ni­soi­maa van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään tee­mal­la Iloa toi­me­liai­suu­des­ta. Tee­man mukai­ses­ti…