Kiiminki

Ook­ko nää kuullu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myymälä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

”Paras­ta on teh­dä töi­tä itsel­leen” — Kesäy­rit­tä­jät Ant­ton ja Aaron Lau­ri nik­ka­roi­vat leikkimökkejä

Idea syn­tyi mum­mo­lan sau­nas­sa. 18-vuo­­tias kii­min­ki­läi­nen Ant­ton Lau­ri ja hänen serk­kun­sa 17-vuo­­tias Aaron Lau­ri oli­vat poh­ti­neet yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta jo pitkään,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Tikan­kon­tin ava­jai­set viivästyvät

Ran­ta­poh­ja uuti­soi vii­me vii­kol­la Ravin­to­la Tikan­kon­tin avau­tu­van Kii­min­kiin kesä­kuun lopus­sa. Ava­jai­set kui­ten­kin ovat vii­väs­ty­neet, eikä ravin­to­lan ovia pääs­ty avaa­maan suunnitellussa…


V‑Valmennus levit­tää lii­kun­nan iloa sivu­ky­lil­le asti

19-vuo­­tias Ven­la Isoa­ho poh­ti vie­lä yhdek­sän­nel­lä luo­kal­la kuu­mei­ses­ti, mihin läh­ti­si perus­kou­lun jäl­keen jat­­ko-opis­­ke­­le­­maan. Opin­­to-ohjaa­­jan toi­mis­tos­sa arvot­tiin niin lukion, sosi­aa­­li- ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus