Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – Kat­so täs­tä äänes­tys­pai­kat ja ‑ajat Ran­ta­poh­jan alueella

Digi- ja väestötietoviraston äänioikeutetuille lähettämässä äänioikeusilmoituksessa kerrotaan ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikka.Digi- ja väestötietoviraston äänioikeutetuille lähettämässä äänioikeusilmoituksessa kerrotaan ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikka.

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 12.1. ja jat­kuu tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ennak­koon mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa koti­maas­sa tai ulko­mail­la. Var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 23.1.2022 äänioi­keu­tet­tu saa äänes­tää vain sii­nä äänes­tys­pai­kas­sa, joka on mer­kit­ty äänioi­keus­re­kis­te­riin ja äänes­tä­jäl­le pos­tit­se saa­pu­nee­seen ilmoituskorttiin.

Hau­ki­pu­taal­la ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on S‑Market Hau­ki­pu­taal­la 12.–18.1. Äänes­tys­paik­ka on avoin­na arki­sin kel­lo 10–20, lau­an­tai­na kel­lo 10–16 ja sun­nun­tai­na 12–17.

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la voi äänes­tää ennak­koon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 17.–18.1. kel­lo 9–15.

Kii­min­gis­sä voi äänes­tää ennak­koon Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­ses­sa osoit­tees­sa Kaup­pa­reit­ti 2. Äänes­tys­paik­ka on avoin­na arki­sin kel­lo 10–20, lau­an­tai­na kel­lo 10–16 ja sun­nun­tai­na kel­lo 12–17.

Jää­lis­sä ennak­koon voi äänes­tää moni­toi­mi­ta­lon kir­jas­tos­sa tors­tai­na ja per­jan­tai­na 12.–14.1. kel­lo 13–19.

Yli­kii­min­gis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on asu­kas­tu­val­la. Äänes­tys siel­lä on mah­dol­lis­ta kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na 12.–14.1. kel­lo 9–18.

Yli-Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Sales­sa maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 17.–18.1. kel­lo 9–18.

Pate­nie­mes­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on Hon­ka­pir­til­lä maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 17.–18.1. kel­lo 9–16.

Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­na on kir­jas­to-moni­toi­mi­ta­lo Nät­te­po­rin audi­to­rio ja aula. Äänes­tys­paik­ka siel­lä on avoin­na arki­sin kel­lo 12–18 ja lau­an­tai­na sekä sun­nun­tai­na kel­lo 10–14.

Kui­va­nie­mel­lä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on kir­jas­tos­sa Kui­va­nie­mi-talol­la. Äänes­tys on mah­dol­lis­ta arki­sin kel­lo 11–17 ja lau­an­tai­na kel­lo 12–14.