Kello

Kel­loon ensim­mäi­nen kerrostalo

Kel­lon kes­kuk­sen ilme muut­tuu, kun sin­ne nousee alu­een ensim­mäi­nen ker­ros­ta­lo. Hank­keen toteut­taa Tech­nocam­pus Oy, joka raken­nut­taa samaan kort­te­liin myös uudet.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na­kuu­lu­mi­sia maailmalta

Espan­jan Tor­re­vie­jas­sa asu­va, kel­lo­lai­nen Lau­ra Sute­la, 20, ker­too tun­nel­mi­aan Koro­nas­ta joh­tu­van ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon hil­jen­tä­mäs­tä Espan­jas­ta sekä sii­tä, mitä kai­paa tääl­tä Suomesta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon työ­väen­ta­lo — pala historiaa

Vuon­na 1917 raken­net­tu Kel­lon työ­väen­ta­lo on enää muis­to vain, mut­ta hyvin monil­le lähei­nen ja tär­keä. Liki vuo­si­sa­dan alu­een asuk­kai­ta, yhdistyksiä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Vir­pi­nie­men hevo­sur­hei­lu-alu­eel­la on uut­ta vetovoimaa

Vir­pi­nie­men hevo­sur­hei­lua­lue on laa­jen­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Alu­eel­le on tul­lut uusia tal­le­ja ja lisää hevo­sa­lan yrit­tä­jiä. Lisäk­si Vir­pi­nie­mi alu­ee­na on onnis­tu­nut hou­kut­te­le­maan uusia hevosharrastajia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus