Hau­ki­pu­das

Edes­sä suur­ten uudis­tus­ten vuo­det

Auli Haa­pa­la Oulu  Uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la on aloit­ta­nut työn­sä Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa maa­lis­kuun alus­sa. Ensim­mäi­siin viik­koi­hin on sisäl­ty­nyt tutus­tu­mis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVaa­li­pa­nee­li: Pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­vä

Auli Haa­pa­la, Kel­lo Pal­ve­lui­den säi­ly­mi­nen myös Oulun reu­­na-alueil­­la pitää tur­va­ta, pai­no­tet­tiin Kel­lon asu­kas­tu­val­la tänään jär­jes­te­tys­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa. Jouk­ko­lii­ken­ne, maa­han­muut­ta­jat, syr­jäy­ty­mi­nen ja lähi­de­mo­kra­tia puhut­ti­vat myös.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Sano­ma­leh­det luo­tet­ta­vuu­del­taan ykkö­siä

Sano­ma­leh­tien kär­kia­se­ma luo­tet­ta­vim­pa­na media­na on vah­vis­tu­nut. Tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan 79 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pitää pai­net­tu­ja sano­ma­leh­tiä luo­tet­ta­va­na media­na. Toi­sek­si sijoit­tui­vat Ylen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVaro­vai­suus on valt­tia van­haa kun­nos­taes­sa

Lee­na Taka­luo­ma Hau­ki­pu­das Eero ja Eeva­lii­sa Les­ki­nen muis­te­le­vat nuo­ruu­den koti­aan Oulus­sa ja ilmoit­ta­vat, että sil­loin kodis­sa oli suo­ra­vii­vai­sia nyky­huo­ne­ka­lu­ja. Ne.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ansioi­tu­nei­ta Kivi­nie­men meri­pe­las­ta­jia pal­kit­tiin

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys ry:n häly­tys­ryh­män jäse­niä pal­kit­tiin Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran ansio­ris­til­lä per­jan­tai­na Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran kou­lu­tus­ris­tei­lyl­lä. Ansio­ris­tin sai­vat alus­pääl­li­köt Pert­ti Ohu­kai­nen,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus