Hau­ki­pu­das

Saha ja myl­ly sai­vat uuden elä­män

Perin­tei­den kun­nioit­ta­mi­nen toi Vii­­si­­kan­­ta-raken­­nus­­suo­­je­­lu­­pal­­kin­­non Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Hau­ki­pu­das Kii­min­ki­joen ran­nal­la Hau­ki­pu­taan Jus­si­lan­pe­räl­lä sijait­se­va Huo­ve­li­nin myl­ly ja saha on pelas­tet­tu rap­peu­tu­mi­sel­ta uuteen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maas­to­pa­lo kulo­tuk­ses­ta

Tuli pää­si irti maas­toon kulo­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la Ervas­tin­ran­nal­la tiis­tai­na kel­lo 15:n jäl­keen. Paloa­lue oli noin heh­taa­rin suu­rui­nen. Palo­kun­nan sam­mu­tus­töi­tä hel­pot­ti merel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kas­te­puu Hau­ki­pu­taan kirk­koon

  Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ote­taan käyt­töön kas­te­puu. Kas­te­puun oksil­le ripus­te­taan vuo­den aika­na kas­tet­tu­jen las­ten “nimi­leh­det”. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tänään soi Suvi­vir­si

Tänään vie­te­tään Suvir­si­päi­vää. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta vie­rai­lee aamu­päi­vä­nä työ­pai­koil­la lau­la­mas­sa Suvi­virt­tä. Seu­ra­kun­ta yllät­ti ja ilah­dut­ti vie­rai­lul­laan äsket­täin muun muas­sa Ran­ta­poh­jaa. Ran­ta­poh­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Simon lukion yli­op­pi­laat kevääl­lä 2017

Böök Ben­ja­min, Heis­ka­nen Meri, Hepo­la Eli­na, Kehus­maa Jes­se, Kemp­pai­nen Atte, Kum­pu­la Kata­rii­na, Mie­ro Marian­ne, Miet­tu­nen Roo­sa, Rima­li Art­tu, Sato­kan­gas Ant­­ti-Eeme­­li,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Onnea, äiti!

Auli Haa­pa­la Sun­nun­tai­na on äitien ja mum­mo­jen juh­la­päi­vä. Hau­ki­pu­taan kou­lun 8-luo­­kan media- ja ilmai­su­tai­don ryh­män oppi­laat lis­ta­si­vat äitien­päi­vä­pe­rin­tei­tään ja pal­jas­ti­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­tu­maa yrit­tä­jyy­teen

Auli Haa­pa­la Opis­ke­li­joi­den yllä­pi­tä­mä auto­jen kesä­huol­ta­mo AN-VI on avan­nut oven­sa OSAOn Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä. Kesä­huol­ta­mo­y­ri­tys­tä pitä­vät ajo­neu­voa­sen­ta­jik­si opis­ke­le­vat aikuis­opis­ke­li­jat Annii­na Kaju­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus