Hau­ki­pu­das

Kai­rauso­pe­raa­tio Kii­min­ki­joel­la

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Ark­ti­nen top­pa­roik­ka jal­kau­tui kirp­sa­kas­sa -20 asteen pak­ka­ses­sa Mar­tin­nie­men edus­tan  jää­la­keu­del­le maa­nan­tai­aa­mu­na. Kau­ko Mar­kus, Pent­ti Mart­­ti­­la-Tor­­nio, Eero Myk­kä­nen, Kari Kale­va ja Pent­ti Aura­na­ho tut­ki­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi mai­se­ma avau­tuu Teat­te­ri­kuo­pal­la

Hau­ki­pu­das Kuva­tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­nan Erja Kärk­käi­sen ja Ans­si Han­he­lan Uusi mai­se­ma -näyt­te­ly avat­tiin tiis­tai­na Oulu-opis­­ton Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la. Näyt­te­lyn teok­sis­sa on kat­sot­tu mai­se­maa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Hei­tol­le tasa-arvois­ta lii­kun­ta­kult­tuu­ria edis­tä­vä tun­nus­tus

Ran­ta­poh­ja Oulun kau­pun­ki myön­si tasa-arvois­­ta lii­kun­ta­kult­tuu­ria edis­tä­vän tun­nus­tus­pal­kin­non Hau­ki­pu­taan Heit­to ry:lle, Lin­tu­lam­men asu­ka­syh­dis­tys ry:lle ja Kui­vas­jär­ven Aura ry:lle. Kai­kil­le kol­mel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Leik­ki­ker­ho Par­ku­mäen kou­lun ympä­ris­tös­sä

Jark­ko Har­ju­maa Hau­ki­pu­das Kun Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen sivuil­la kysel­tiin pien­ten las­ten ker­ho­toi­min­nan perään, 16-vuo­­ti­aan Jani­na Tihi­sen pääs­sä alkoi rak­sut­taa. Tihi­sen pää­hän­pis­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tixi hel­lit­tä­vä­nä päi­vä­ko­dil­la

Auli Haa­pa­la Kel­lon päi­vä­ko­din oma kum­mi­po­ni Tixi ihas­tut­ti käy­mäl­lä vie­rai­lul­la päi­vä­ko­din pihal­la emän­tän­sä,  Käpy­län Tal­lin Vee­ra Paak­ka­rin kans­sa.  Käpy­län tal­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus