Hau­ki­pu­das

Sement­ti­kin irto­aa tii­les­tä hel­pom­min kuin maa­li

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Yllä­pi­to­maa­laus­ta teh­täes­sä tii­leen lip­sah­ta­va pens­se­li on ylei­nen ongel­ma. Vesi­liu­kois­ten maa­lien yhä yleis­tyes­sä maa­li­tah­ra on entis­tä­kin isom­pi har­mi,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tin­Mark­ki­nat Suo­mi 100 -hen­ges­sä

Auli Haa­pa­la Mar­tin­nie­mi Mar­tin­nie­mes­sä val­mis­tau­du­taan koval­la tohi­nal­la kou­lul­la per­jan­tai­na 29. syys­kuu­ta jär­jes­tet­tä­viin Mar­tin­Mark­ki­noi­hin. Mark­ki­noil­le ylei­sö voi pukeu­tua van­han­ajan vaat­tei­siin ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­an kevyt vasa­ra voi kos­tau­tua käyt­tä­jäl­leen lihas­ki­pui­na

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Vasa­roi­ta on joka läh­töön. Vasa­rat luo­ki­tel­laan mate­ri­aa­lin­sa kuten kumin, muo­vin, puun ja metal­lin mukaan. Pel­kis­tä metal­li­va­sa­rois­ta­kin löy­tyy.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilki­töi­tä Hau­ki­pu­taal­la

Per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä kaa­det­tiin vai­keas­ti lii­kun­ta­ra­joit­tei­sen asuk­kaan lava­mo­po hänen omal­la park­ki­pai­kal­laan Kau­kon­po­lul­la Hau­ki­pu­taal­la. Öljyä ja ben­saa valui hie­man.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Vete­raa­neil­le vir­kis­tys­tä

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Nyt lai­te­taan mies kun­toon kii­rees­tä kan­ta­pää­hän! Ensin hiuk­set, kädet ja sit­ten jalat. Hem­mot­te­lun lomas­sa vete­raa­nit ja puo­li­sot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan 18.9. saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan ylä­pal­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kiil­to­ku­vien kieh­to­va maa­il­ma

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Monet Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa kävi­jät ovat huo­kail­leet ihas­tuk­ses­ta näh­des­sään aulan vit­rii­nis­sä nos­tal­gi­sen kiil­to­ku­va­näyt­te­lyn. Oi, tuol­lai­nen minul­la itsel­lä­ni­kin on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tan­sa­nia­lais­nai­set Hau­ki­pu­taal­la

Teea Tun­tu­ri Hau­ki­pu­das Ima­nin seu­ra­kun­nan nais­ten ryh­mä Tan­sa­nias­ta, Vik­to­rian­jär­ven itäi­ses­tä hiip­pa­kun­nas­ta, vie­rai­li tänään Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa. He osal­lis­tui­vat seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen aamu­puu­rol­le sekä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus