Hau­ki­pu­das

Ete­lä-Poho­jo­laa­set tuloo

Kel­lo Hau­ki­pu­taal­la on mah­dol­li­suus kuul­la tänä vii­kon­lop­pu­na kah­ta ete­­lä-poho­­ja­­lais­­ta kuo­roa, Ete­­lä-Poh­­jan­­maan polii­si­lau­la­jia ja Ilma­joen Musiik­kio­pis­ton Kampraat­ti­kuo­roa. Kuo­rot pitä­vät viih­teel­li­sen kon­ser­tin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ääni­mää­rä vetää nöy­räk­si

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Ii Kes­kus­ta­lai­nen Johan­nes Tuo­me­la sai Iin uusis­ta val­tuu­te­tuis­ta eni­ten ääniä. 233 äänel­lä hän oli ääni­ha­ra­va jo toi­sis­sa perät­täi­sis­sä kun­nal­lis­vaa­leis­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­­kai­­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väki liik­keel­lä

Äänes­tä­jät ovat olleet var­sin aktii­vi­ses­ti liik­keel­lä tänään sun­nun­tai­na kun­ta­vaa­lien äänes­tys­päi­vä­nä heti aamus­ta alkaen. Aina­kin Hau­ki­pu­taal­la on äänes­tys­pai­koil­la muo­dos­tu­nut aika ajoin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Olem­me avan­neet Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den kaik­kien luet­ta­vak­si ja tutus­tut­ta­vak­si. Näköis­leh­teä pää­see luke­maan klik­kaa­mal­la tuol­ta ylim­mäs­tä pal­kis­ta koh­taa näköis­leh­ti ja sii­tä koh­taa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­sen tuo­ma­ris­to valit­tu

Cap­pas tuo laval­le kii­min­ki­läi­sen Väi­nön Teea Tun­tu­ri Hau­ki­pu­das Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­mus Poho­jo­nen pöl­lyy­tys jär­jes­te­tään 1.–3.9. Hau­ki­pu­taal­la. Tuo­na vii­kon­lop­pu­na Poh­­jois-Suo­­men har­ras­ta­ja­teat­te­rit juh­lis­ta­vat itse­näis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


K-Mar­ket-kaup­pias Mar­tin­nie­meen

Mar­tin­nie­mi Jan­ne Apuk­ka, 40 aloit­taa K-kaup­­pia­­su­­ran­­sa 12.  kesä­kuu­ta K-Mar­­ket Mar­tin­nie­men kaup­pi­aa­na. Kaup­pa muu­tet­tiin Siwas­ta K-Mar­­ke­­tik­­si maa­lis­kuus­sa. Jan­ne aikoo kehit­tää uut­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­nie­men elä­ke­läi­sil­la juh­lan aika

Auli Haa­pa­la Oulun poh­joi­sen alu­een van­hin elä­ke­läi­syh­dis­tys, Mar­tin­nie­men elä­ke­läi­set, juh­li toi­min­tan­sa 55-vuo­­tis­­tai­­val­­ta tänään Hei­ton talol­la.  Yhdis­tyk­sel­lä on hyvä syy juh­laan,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus