Hau­ki­pu­das

Ansioi­tu­nei­ta Kivi­nie­men meri­pe­las­ta­jia pal­kit­tiin

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys ry:n häly­tys­ryh­män jäse­niä pal­kit­tiin Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran ansio­ris­til­lä per­jan­tai­na Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran kou­lu­tus­ris­tei­lyl­lä. Ansio­ris­tin sai­vat alus­pääl­li­köt Pert­ti Ohu­kai­nen,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hätä­mer­kin­an­to­har­joi­tus Vir­pi­nie­mes­sä april­li­na

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das SMPS Oulun Meri­pe­las­ta­jat ry jär­jes­tää alu­een venei­li­jöil­le suun­na­tun, avoi­men hätä­mer­kin­an­to­har­joi­tuk­sen Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­la lau­an­tai­na 1.4.2017. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus har­joi­tel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aurin­kois­ta ”Tala­vi­rie­haa” Mar­tin­nie­mes­sä

Pent­ti Lah­den­si­vu Mar­tin­nie­mi Lap­si­per­heet oli­vat liik­keel­lä sun­nun­tai­na Mar­tin­nie­men tala­vi­rie­has­sa. Rän­tä­sa­tei­sen vii­kon jäl­keen oli upe­aa pääs­tä naut­ti­maan aurin­koi­ses­ta ja keväi­ses­tä tal­vi­sääs­tä.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


OYS:aan uusi las­ten ja nais­ten sai­raa­la, val­tuus­to siu­na­si 75 mil­joo­nan euron ura­kan

Ran­ta­poh­ja Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uudis­tus alkaa las­ten ja nais­ten sai­raa­lan raken­ta­mi­sel­la. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män val­tuus­to hyväk­syi 75,2 mil­joo­nan euron ura­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muka­va tapah­tu­ma joki­ran­nas­sa

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan kevät­päi­vä kerä­si perin­tei­ses­ti väkeä kirk­ko­ran­taan lau­an­tai­na. Ohjel­maa oli kai­ke­ni­käi­sil­le. Lap­si­per­hei­tä veti pai­kal­le muun muas­sa las­ten hiih­to­kil­pai­lu.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asun­to­kaup­pa käy vaih­te­le­vas­ti

Tei­jo Kemp­pai­nen Ran­ta­poh­jan alue Ran­ta­poh­jan teke­mä soit­to­kier­ros alu­een kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le pal­jas­ti, että asun­to­jen myyn­ti käy vaih­te­le­vas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Yleis­kä­si­tys on kui­ten­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hyvil­lä mie­lin eteen­päin

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen on toi­pu­mas­sa hyvin sel­kä­leik­kauk­ses­ta. Hän uskoo hiih­tä­vän­sä vie­lä kevät­han­gil­la. Lah­den MM-kiso­­jen jää­mi­nen väliin oli hau­ki­pu­taa­lai­sel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus