Hau­ki­pu­das

Maa­seu­tu­mai­suus halu­taan säi­lyt­tää joki­var­res­sa

Teea Tun­tu­ri Kiiminki/Haukipudas Raken­nus­paik­ko­ja tar­vi­taan run­saas­ti elin­voi­mai­suu­den säi­ly­mi­sek­si. Kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sen jär­jes­tä­mis­sä kyläil­lois­sa kuul­laan asuk­kai­ta. Ylei­sö suh­tau­tui Ala­ky­län ja Hut­tu­ky­län tilai­suu­des­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Onnen­päi­vä! Jo jou­tui armas aika…

Auli Haa­pa­la Kevään ensim­mäi­nen suvi­vir­si kuul­tiin jo tänään per­jan­tai­na Hau­ki­pu­taal­la kun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä vie­tet­tiin val­mis­tu­jais­juh­laa. Tut­kin­non on suo­rit­ta­nut tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kont­ti­put­kia raken­teil­la Hau­ki­pu­taal­la, halu­taan käyt­töön vapuk­si

Pek­ka Kevä­jär­vi Kont­ti­put­kia raken­net­tiin koval­la tohi­nal­la Hau­ki­pu­taal­la polii­sia­se­man aida­tul­le piha-alu­eel­­le per­jan­tai­na 28.4. Pyr­ki­mys on, että nyt val­mis­tu­vat, kont­tiin sijoi­te­tut nel­jä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa, seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy 4.5.

Olem­me avan­neet Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den kaik­kien luet­ta­vak­si ja tutus­tut­ta­vak­si. Ran­ta­poh­jan 27.4.2017 nume­ro oli laa­jas­sa jake­lus­sa levik­kia­lu­eel­lam­me. Näköis­leh­teä pää­see luke­maan klik­kaa­mal­la täs­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jal­la hyvä vuo­si 2016

Ran­ta­poh­ja Oy ylsi vuon­na 2016 tyy­dyt­tä­vään tulok­seen. Yhtiön tulos oli hiu­kan yli 70 000 euroa. Tulos oli sel­keäs­ti voi­tol­li­nen usean.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Polii­sin lupa­pal­ve­lut lop­pu­vat Hau­ki­pu­taal­la

Polii­sin lupa­pal­ve­lut Hau­ki­pu­taal­la lop­pu­vat per­jan­tai­na 12.5. Muu­ton joh­dos­ta lupa­pal­ve­lut sul­je­taan kysei­se­nä päi­vä­nä kel­lo 12. Kysei­sen päi­vä­mää­rän jäl­keen lupa­pal­ve­lu­ja tar­jo­taan Oulus­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Astian­pe­su­ko­nees­ta tuli­pa­lo

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Astian­pe­su­ko­nees­ta läh­te­nyt tuli­pa­lo aiheut­ti oma­ko­ti­ta­loon lie­viä savu­hait­to­ja Han­he­lan­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la maa­nan­tai­na aamul­la yhdek­sän jäl­keen. Teho­kas alkusam­mu­tus rajoit­ti palon syt­ty­nee­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rhy­men vauh­dik­kaat jää­hy­väi­set

Pir­jo Holap­pa Jääli/Oulu/Haukipudas Jää­­li­­läis-oulu­­lai­­nen Rhy­­me-bän­­di piti hil­jat­tain jää­hy­väis­kon­sert­tin­sa Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Rock-musiik­­kia soit­ta­vas­sa Rhy­mes­sa musi­soi­vat Eelis Sau­rio lau­lu, Topias Luuk­ka­nen kita­ra,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus