Hau­ki­pu­das

Täy­sin pal­kein koh­ti tal­vio­lym­pia­lai­sia

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­taa­lai­nen huip­pu­hiih­tä­jä Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen, 39 har­joit­te­lee täyt­tä pää­tä ensi hel­mi­kuus­sa pidet­tä­viin Ete­­lä-Korean tal­vio­lym­pia­lai­siin. Kisat ovat hänel­le vii­den­net olym­pia­lai­set.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Pai­kal­li­set pal­ve­lut kulut­ta­jien käsis­sä

Ran­ta­poh­jal­la on ollut tapa­na näin syk­syi­sin jul­kais­ta alu­een yrit­tä­jiä esiin nos­ta­va nume­ro. Sel­lai­sen vuo­ro on jäl­leen tänään. Yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Äänes­tä Mar­tin­Mark­ki­noi­den paras­ta pukua

Mar­tin­Mark­ki­noil­la 29.9. jär­jes­tet­tiin van­han ajan puku­kil­pai­lu, jol­la halut­tiin tuo­da esil­le pukeu­tu­mis­ta 100-vuo­­ti­aas­­sa Suo­mes­sa eri vuo­si­kym­me­ni­nä. Voit äänes­tä mie­les­tä­si paras­ta pukua. Ylei­sö.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sähä­kät mark­ki­nat Mar­tin­nie­mes­sä

Auli Haa­pa­la Mar­tin­Mark­ki­nat — Suo­mi 100 -tapah­tu­ma sai väen liik­keel­le per­­jan­­tai-ilta­­na. Toi­min­nal­li­sen pari­tun­ti­sen aika­na kou­lul­la kuul­tiin enti­sa­jan kou­lu­lau­lu­ja, näh­tiin kin­ke­rie­si­tys ja saa­tiin ihas­tel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Nuo­ret kiit­ti­vät vete­raa­ne­ja

Per­jan­tai­na 29.9. vie­tet­tiin Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton 60-vuo­­tis­­juh­­laa. Ympä­ri maan ja Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la kokoon­nut­tiin muis­ta­maan vete­raa­ne­ja san­ka­ri­hau­doil­le. Hau­ki­pu­taal­la Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien edus­ta­jat las­ki­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­päi­vä Kel­los­sa

Auli Haa­pa­la Kel­lon lii­­kun­­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 1.10. ensim­mäis­tä ker­taa kai­kil­le avoin lii­­kun­­ta- ja hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma. Tavoit­tee­na on teh­dä tun­ne­tuk­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Urhei­luseu­ro­jen roo­li poh­din­nas­sa

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Mikä on urhei­luseu­ro­jen roo­li tule­vai­suu­den kun­nas­sa? Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry oli kut­su­nut alue­joh­ta­ja Esko Has­si­sen joh­dol­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huu­meis­sa polii­sia pakoon

Hau­ki­pu­taal­la oli hur­ja takaa-ajo lau­an­­tai-ilta­­na. Kah­dek­san jäl­keen Oulun polii­sin lii­ken­ne­par­tio mit­ta­si tut­kal­la Hau­ki­pu­taan­tiel­lä moot­to­ri­pyö­räl­le nopeu­dek­si 158 kilo­met­riä tun­nis­sa.  Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus