Haukipudas

Kivi­kou­lun koh­ta­los­ta ei vie­lä päätöstä

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län enti­sen ala­kou­lun eli kivi­kou­lun pur­ka­mis­ta kos­ke­va esi­tys jätet­tiin pöy­däl­le yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa tiis­tai­na. Esi­tys Joke­lan­tiel­lä sijait­se­vas­ta kou­lu­ra­ken­nuk­ses­ta tuo­daan pää­tet­tä­väk­si kun…

Hau­ki­pu­taan van­haa kivi­kou­lua esi­te­tään purettavaksi

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee tänään tiis­tai­na esi­tys­tä Hau­ki­pu­taan van­han, tyh­jil­lään ole­van ala­kou­lun eli kivi­kou­lun pur­ka­mi­ses­ta. Myös Kor­ven­suo­ran kou­lu­ra­ken­nus­ta Oulus­sa esitetään.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iloa koro­nan kes­kel­le Vir­pi­nie­men hiihtoladulla

Per­jan­tai­na 1.5 Vir­pi­nie­men hiih­to­la­dul­la oli väri­käs ja iloi­nen vapun­päi­vän mei­nin­ki. Hiih­tä­jiä oli pal­jon lii­ken­tees­sä ja tur­va­vä­lit oli­vat kai­kil­le itses­tään­sel­vyys. Raikas.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus