Haukipudas

Abit etä­ope­tuk­seen

Oulun päi­vä­lu­kiot siir­ty­vät 3. ja 4. vuo­si­kurs­sien ope­tuk­ses­sa etä­ope­tuk­seen ajal­le 31.8.–2.10. Etä­ope­tuk­seen siir­ry­tään, jot­ta mini­moi­daan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vien opis­ke­li­joi­den tau­ti­ris­ki. Samalla…

Lue lisää

Valo­kui­tu­hank­keel­la eni­ten kiin­nos­tus­ta Kel­lon alueella

Hau­ki­pu­taal­la käyn­nis­tet­tiin valo­kui­tu­han­ke kesä­kuus­sa ja sen mark­ki­noin­ti jat­kuu. Täys­­kui­­tu-hank­­keen toi­nen ylei­nen info­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Hau­ki­pu­taan kou­lul­la tiis­tai­na. Lie­kö läm­min elo­kui­nen ilta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ruo­ki koti-ikävääsi

Ran­ta­poh­jas­ta 3.9.1981: Erääs­sä per­hees­sä oli 5‑vuotias poi­ka, joka oli kovas­ti kiin­nos­tu­nut autois­ta. Sit­ten pojal­le syn­tyi pik­kusis­ko ja sis­kon olles­sa noin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Keis­kan kou­lun puo­les­ta taistellaan

Hau­ki­pu­taal­la on ryh­dyt­ty toi­miin Keis­kan kou­lun säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Alu­een asuk­kaat ja yhdis­tyk­set kerää­vät nimiä adres­sei­hin kou­lun puo­les­ta. Yksi­tois­ta hau­ki­pu­taa­lais­ta yhdistystä…


Tör­mä soi Niemeläntörmällä

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­lä jär­jes­te­tään ensi lau­an­tai­na 22.8. Tör­mä Soi­koon Live ‑fes­ta­rit. Tapah­tu­mas­sa esiin­tyy vii­si bän­diä, joi­den soit­ta­jis­ta val­tao­sa on läh­töi­sin Haukiputaalta.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­lin­te­ko­lei­ril­lä oppia alan pioneerilta

Vii­kon­lop­pu­na pide­tyl­lä maa­lin­te­ko­lei­ril­lä noin 50 nuor­ta pal­loi­li­jaa sai inten­sii­vis­tä ope­tus­ta asian­sa tun­te­vil­ta val­men­ta­jil­ta. Lei­rin jär­jes­ti JS Hercu­les yhteis­työs­sä Hau­Pan ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVir­pi­nie­mes­sä juh­lit­tiin golfaajia

Kesän aika­na lois­ta­vas­ti pelan­nut Vir­pi­nie­mi Golf Clu­bin 23-vuo­­tias Kii­ra Rii­hi­jär­vi kuki­tet­tiin hil­jat­tain. Hän voit­ti hei­nä­kuus­sa rei­kä­pe­lin SM-hope­aa, lyön­ti­pe­lin SM-kul­­taa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus